Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamisesta

15.5.2020
Aloitteessa esitetään itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.

Aloitepohja

Itsemurhien määrä on kasvussa. Vuoden 2018 aikana itsemurhan teki 810 henkilöä. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä 10 000-20 000 suomalaista yrittää itsemurhaa joka vuosi. Joka toinen päivä yli 65-vuotias tekee itsemurhan. Alle 25-vuotiaiden osuus kaikista itsemurhista on 13 prosenttia. 

Eurostatin vuoden 2014 tilastojen mukaan 20-24 vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli EU-maista Suomea korkeampi vain Liettuassa, Irlannissa ja Latviassa. Tutkimusten mukaan itsemurha traumatisoi lähipiirissä keskimäärin 6-10 henkilöä ja itsemurhat vaikuttavat tuhansiin ihmisiin joka vuosi.

Itsemurhien ehkäisykeskuksen tarkoituksena on tarjota tukea ja apua itsetuhoisuudesta kärsiville, itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Keskus tarjoaa myös koulutusta itsemurhavaarassa olevan tunnistamiseen. Ehkäisykeskuksia on koko Suomessa tällä hetkellä vain kaksi, Helsingissä ja Kuopiossa. 

Ehkäisykeskus tarjoaa mahdollisuuden keskustella asioista, joista voi olla vaikea keskustella edes läheisten kanssa. Ehkäisykeskuksesta voi kuka tahansa hakea apua maksutta ja ilman lähetettä. Näin varmistetaan, että kynnys avun hakemiseen on mahdollisimman matala.

Itsemurhaa yrittäneet ovat usein myöhemmin hyvin kiitollisia, etteivät kuolleet. Siksi itsemurhien ehkäisytyötä tulee jatkaa entistä voimallisemmin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.


Lisätietoa itsemurhien ehkäisystä

Lue lisää itsemurhien ehkäisystä


Tutustu Mielenterveyspoolin valtuustoaloitteisiin

Valtuustoaloite järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta

Aloitteessa esitetään järjestölähtöisen toiminnan tukemista rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja voimistamalla.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysvaikutusten arvioinnista

Aloitteessa esitetään, että kunta arvioi strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite vanhempien psyykkisestä tuesta

Aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaa jokaiselle sitä tarvitsevalle vanhemmalle neuvolapsykologikäynnin.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysosaamisen vahvistamisesta

Aloitteessa esitetään mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnan hoitotyössä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite koulupsykologien mitoituksesta oppilaitoksiin

Aloitteessa esitetään, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologien mitoitus.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Tutustu aloitteeseen