På svenska

Nätverket för psykisk hälsa (Mielenterveyspooli) utgörs av väsentliga aktörer inom den finländska mentalhälsovården. Nätverket för psykisk hälsas målsättning är att befrämja medborgarnas mentala hälsa och förbättra vårdtjänsterna för personer med psykisk ohälsa och förbättra klienternas/patienternas, de anhörigas och närståendes ställning, samt förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö/arbetsförhållande och att i samhället verka för att förbättra medborgarnas välmående.

Nätverket för psykisk hälsa har representanter från över 32 olika organisationer inom mentalhälsovården.

Ordförande är verksamhetsledare Petra Nummelin från Psykosociala förbundet rf.

Medlemmar

 • Akavas sjukskötare och Taja rf
 • Etappi ry
 • Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
 • FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
 • Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
 • Finnish Association for Infant Mental Health – Pirpana ry
 • JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena rf
 • Kaksisuuntaiset
 • Kukunori ry
 • KoKoA — Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf
 • Mielenterveyden keskusliitto – Centralförbundet för mental hälsa rf
 • Mielenterveysyhdistys HELMI ry
 • MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
 • Mieli Maasta ry – Förening för deprimerade
 • Nouseva Mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry
 • Psykosociala förbundet rf
 • Sexpo-säätiö
 • Sininauhaliitto
 • Sorgbandet rf
 • Suomen Klubitalot ry – Finnish Fountain House Clubhouse Coalition
 • Suomen Lastenpsykiatriyhdistys – Barnpsykiaterföreningen I Finland ry
 • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry
 • Suomen psykogeriatrinen yhdistys ry (SPGY) – Finlands psykogeriatriska förening
 • Suomen Psykologiliitto ry – Finlands Psykologförbund
 • Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
 • Taiteen Sulattamo ry
 • Tarpeenmukainen hoito ry
 • Tehy ry
 • Tukiyhdistys Majakka
 • Ätstörningsförbundet i Finland rf

Sakkunniga medlemmar

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) – Enheten för mental hälsa
 • Suomen Psykiatriyhdistys – Psykiaterföreningen i Finland
 • Työn ja työorganisaatioiden kehittämisen osaamiskeskus, Työterveyslaitos – Arbetshälsoinstitutet