Info

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Verkostossa on mukana yhteensä 30 järjestöä.

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Verkostossa on mukana yhteensä 30 järjestöä. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mielenterveyspoolin jäsenistä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti ry, Psykosociala Förbundet, Suomen Klubitalot ja MIELI ry toteuttavat yhteisen valtakunnallisen hankkeen ”Mielenterveyspooli 2.0” vuosina 2018-2020.

Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Hankkeessa tavoitellaan väestön mielenterveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa, mielenterveysongelmien stigmaa vähentävää julkista keskustelua ja mielenterveysvaikutusten arvioimista kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Mielenterveyspooli vaikuttaa päättäjiin ja lainvalmisteluun, kuulee kokemusasiantuntijoita, järjestää keskusteluja, kertoo tapahtumista ja kokoaa mielenterveysjärjestöt yhteen.

Mielenterveyspoolin puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Pia Hytönen (pia.hytonen[at]finfami.fi, 045 2631 690) ja sihteerinä Alviina Alametsä, etunimi.sukunimi@mieli.fi, +358 408286553)

Mielenterveyspoolin jäsenet

Asiantuntijajäsenet