Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

15.5.2020
Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Matalan kynnyksen mielenterveysavun puute on edelleen ongelma ympäri Suomea. Mielenterveyden häiriöt ovat kuitenkin yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. Kela maksoi vuonna 2019 sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella 5,2 miljoonasta päivästä, mikä on yli kolmannes kaikista sairauspäivärahapäivistä.

Mielenterveysongelmat ovat myös yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Mielenterveysongelmien hoito ja ennaltaehkäisy on siis sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.

Hoitoon hakeutumisen voivat estää epätietoisuus oikeasta hoitopaikasta, pelko stigmasta ja avun saamisen hitaus. Akuuteista mielenterveysongelmista kärsivän potilaan täytyy usein ensin odottaa ajan saamista terveyskeskukseen. Tämän jälkeen täytyy odottaa ajan saamista erikoislääkärille.

Psyykkisten ongelmien keskellä pitkä odotus ja toimipisteestä toiseen kulkeminen voi tuntua ylivoimaiselta haasteelta. Joskus apu tulee lopulta liian myöhään.

Kynnyksetön hoitoonpääsy on potilaalle yksinkertaista ja helpottaa hoitoon hakeutumista ennen kuin tilanne vakavoituu. Esimerkiksi Vantaalla on HYKS-Psykiatrian kanssa yhteinen mielenterveyspalvelupiste, jonne kuka tahansa voi ilman ajanvarausta hakeutua matalalla kynnyksellä. Pisteelle voi myös varata ajan netistä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa esimerkiksi tiettyinä asiointiajankohtina.


Tutustu Mielenterveyspoolin valtuustoaloitteisiin

Valtuustoaloite järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta

Aloitteessa esitetään järjestölähtöisen toiminnan tukemista rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja voimistamalla.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysvaikutusten arvioinnista

Aloitteessa esitetään, että kunta arvioi strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite vanhempien psyykkisestä tuesta

Aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaa jokaiselle sitä tarvitsevalle vanhemmalle neuvolapsykologikäynnin.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysosaamisen vahvistamisesta

Aloitteessa esitetään mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnan hoitotyössä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite koulupsykologien mitoituksesta oppilaitoksiin

Aloitteessa esitetään, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologien mitoitus.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamisesta

Aloitteessa esitetään itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.

Tutustu aloitteeseen