Valtuustoaloite mielenterveysosaamisen vahvistamisesta

15.5.2020
Aloitteessa esitetään mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnan hoitotyössä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Aloitepohja

Mielenterveysosaamisen ammattilaisen puuttuminen työpaikalta tekee ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä haastavaa. Tällöin riskinä on esimerkiksi työntekijöiden suurempi mahdollisuus alistua työuupumukselle, kun apua ei ole saatavilla helposti.

Mielenterveysosaaminen työpaikalla ei välttämättä tarkoita asiakkaan mielenterveydestä huolehtimista. Se voi myös tarkoittaa työkaverin työssä jaksamisen edistämistä ja työilmapiirin kehittämistä niin, että työyhteisö pystyy suoriutumaan työtehtävistään mahdollisimman hyvin.

Sama pätee koulumaailmassa. Se että ihminen osaa jo nuorena huolehtia muiden hyvinvoinnista omalla panoksellaan, edesauttaa kykyä huolehtia muista myös myöhemmällä iällä.

Henkilöstön mielenterveysosaamista voidaan vahvistaa koulutuksella. Mielenterveys on osa kaikkea elämää – tunnistimme sitä tai emme. Siksi on tärkeää, että kunnan tärkeimmällä resurssilla eli osaavalla henkilöstöllä on kykyä tunnistaa mielenterveyteen liittyviä kuormittavuuksia työssä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunnan henkilöstölle eri aloilla luodaan mielenterveysosaamista edistävä koulutus, jotta mielenterveyttä voidaan edistää monialaisesta riippumatta siitä, onko kyseisellä alalla suoraa linkkiä mielenterveystyöhön tai ei.


Tutustu Mielenterveyspoolin valtuustoaloitteisiin

Valtuustoaloite järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta

Aloitteessa esitetään järjestölähtöisen toiminnan tukemista rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja voimistamalla.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysvaikutusten arvioinnista

Aloitteessa esitetään, että kunta arvioi strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite vanhempien psyykkisestä tuesta

Aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaa jokaiselle sitä tarvitsevalle vanhemmalle neuvolapsykologikäynnin.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamisesta

Aloitteessa esitetään itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite koulupsykologien mitoituksesta oppilaitoksiin

Aloitteessa esitetään, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologien mitoitus.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Tutustu aloitteeseen