Valtuustoaloite koulupsykologien mitoituksesta oppilaitoksiin

15.5.2020
Aloitteessa esitetään, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologien mitoitus.

Aloitepohja

Kouluissa oppilaiden mielenterveyden oireilu on lisääntynyt. Yhtä koulupsykologia kohden on jopa satoja lapsia. Tämä on liikaa, jos haluamme varmistaa, että lapset saisivat kaipaamansa psyykkisen tuen herkissä kasvuvaiheissa.

Koulupsykologien puuttuminen tai keskusteluaikojen huono saatavuus voivat aiheuttaa suurta ahdistusta ja turhautumista opiskelijassa, kun hän ei tarpeen hetkellä pääse keskustelemaan mieltä painavista asioista. Riskinä on myös, että vaikeuksista kärsivän opiskelijan mielenterveyden tila heikkenee, mikä voi johtaa entistä vakavampiin mielenterveyden häiriöihin, koska ensioireisiin ei ole reagoitu ajoissa.

Koulupsykologien vähäisestä määrästä eivät kärsi vain opiskelijat. Se, että koulutetut psykologit joutuvat venymään työssään entistä enemmän voi lisätä heidän työstressiään, mikä puolestaan riskeeraa heidän tekemänsä tärkeän työn laadun ja oppilaan saaman avun. Lisäksi liiallinen työkuorma altistaa psykologit uupumukselle. 

Psykologiliiton suosituksen mukaan yhtä psykologia kohti olisi hyvä olla 600–800 oppilasta, kun useissa oppilaitoksissa luku on käytännössä kaksin- tai jopa kolminkertainen. Sopivaan oppilasmäärään vaikuttaa myös psykologin toimipisteiden määrä. Koulusta toiseen kiiruhtava psykologi ehtii vähemmän kuin omassa työhuoneessaan työskentelevä ja koulun ihmiset ja tavat tunteva psykologi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologimitoitus.


Tutustu Mielenterveyspoolin valtuustoaloitteisiin

Valtuustoaloite järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta

Aloitteessa esitetään järjestölähtöisen toiminnan tukemista rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja voimistamalla.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysvaikutusten arvioinnista

Aloitteessa esitetään, että kunta arvioi strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite vanhempien psyykkisestä tuesta

Aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaa jokaiselle sitä tarvitsevalle vanhemmalle neuvolapsykologikäynnin.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysosaamisen vahvistamisesta

Aloitteessa esitetään mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnan hoitotyössä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamisesta

Aloitteessa esitetään itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Tutustu aloitteeseen