Valtuustoaloite mielenterveysvaikutusten arvioinnista

15.5.2020
Aloitteessa esitetään, että kunta arvioi strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia.

Aloitepohja

Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Kuntalaisten mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin sosiaali- ja terveystoimialan päätökset.

Esimerkiksi turvallinen lapsuus, mielenterveystaitojen opetus ja työelämäosallisuus sekä väkivallan, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat tutkitusti tehokkaita keinoja mielenterveyden edistämiseksi.

Mielenterveyttä ja hyvinvointia edistämällä voidaan vähentää mielenterveyden ongelmien sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia myös kunnallisella tasolla.

Mielenterveysvaikutuksia on esimerkiksi päivähoito- ja kouluympäristöillä, nuorisotyöllä, kaavoituksella, virkistysmahdollisuuksilla, kuntalaisten toimeentulolla, työmahdollisuuksilla, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla sekä luonnonympäristöillä, melutasolla ja harrastusmahdollisuuksilla.

Palveluiden tarjoamisessa ja mielenterveysvaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityishuomiota elämän taitekohtiin (perheen muodostaminen, vanhemmaksi tulo, päivähoidon aloitus, koulun aloitus ja päättäminen, asevelvollisuus, työelämään siirtyminen, työttömyys ja menetykset) ja riskiryhmiin (oppimisvaikeudet, lastensuojelun tarve, päihde- ja huumeongelmat, naisiin kohdistuva väkivalta) sekä ihmisiin, jotka kärsivät moninaisista ongelmista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että kaupunki arvioi seuraavan strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutuksia ja kirjaa arvion liitteeksi hyväksyttäviin asiakirjoihin. Arviointiprosessin osaksi otetaan kokemusasiantuntijoiden ja alan asiantuntijoiden kuuleminen.


Tutustu Mielenterveyspoolin valtuustoaloitteisiin

Valtuustoaloite järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta

Aloitteessa esitetään järjestölähtöisen toiminnan tukemista rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja voimistamalla.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamisesta

Aloitteessa esitetään itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite vanhempien psyykkisestä tuesta

Aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaa jokaiselle sitä tarvitsevalle vanhemmalle neuvolapsykologikäynnin.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysosaamisen vahvistamisesta

Aloitteessa esitetään mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnan hoitotyössä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite koulupsykologien mitoituksesta oppilaitoksiin

Aloitteessa esitetään, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologien mitoitus.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Tutustu aloitteeseen