Valtuustoaloite järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta

15.5.2020
Aloitteessa esitetään järjestölähtöisen toiminnan tukemista rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja voimistamalla.

Aloitepohja

Suomessa toimii lukuisia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä, jotka tarjoavat keskusteluapua ja tukea vaikeassa tilanteessa sekä täydentävät julkisen ja yksityisen sektorin palvelutarjontaa.

Yhdistysten toiminta kärsii kuitenkin taloudellisesta epävarmuudesta sekä resurssien vähyydestä. Lisäksi järjestöjen tekemä työ voisi olla vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa, mikäli yhteistoimintamalleja kehitettäisiin paremmin kuntalaisten tarpeita vastaaviksi.

Esimerkiksi toimiva itsemurhien ehkäisyjärjestelmä ja kattava yhdistyslähtöinen toiminta, kuten mielenterveyden vertaistuen klubitalot, edistävät osallisuutta ja psyykkistä hyvinvointia. Tämän toiminnan jatkuvuus ja tavoittavuus on turvattava.

Lisäksi matalan kynnyksen keskustelu- ja kriisiapua on vahvistettava. Järjestöjen tarjoamasta tuesta ja palveluista on viestittävä aktiivisesti myös julkisten palveluiden yhteydessä, jotta ihmiset löytävät avun piiriin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan järjestöjen matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaedellytykset niin rahoituksen kuin toiminnan tunnettuuden osalta.


Tutustu Mielenterveyspoolin valtuustoaloitteisiin

Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamisesta

Aloitteessa esitetään itsemurhien ehkäisykeskuksen perustamista kuntaan.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysvaikutusten arvioinnista

Aloitteessa esitetään, että kunta arvioi strategian ja talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite vanhempien psyykkisestä tuesta

Aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaa jokaiselle sitä tarvitsevalle vanhemmalle neuvolapsykologikäynnin.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite mielenterveysosaamisen vahvistamisesta

Aloitteessa esitetään mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnan hoitotyössä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite koulupsykologien mitoituksesta oppilaitoksiin

Aloitteessa esitetään, että kunnassa luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja tätä tukeva koulupsykologien mitoitus.

Tutustu aloitteeseen


Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

Aloitteessa esitetään kynnyksettömän pääsyn kokeilemista mielenterveyspalveluissa.

Tutustu aloitteeseen