Kommentti: Päätös Terapiatakuusta tarvitaan nyt

10.2.2021
Voidaanko eduskunnassa painaa torkutusnappia hoitotakuun ja samalla Terapiatakuun kohdalla jokaisen istuntokauden päätteeksi, Mielenterveyspoolin hankepäällikkö Turkka Sinisalo kysyy.

Päätös Terapiatakuusta tarvitaan nyt

Lähes kaikki eduskuntaryhmät ovat ilmoittaneet kannattavansa mielenterveyspalveluiden vahvistamista ja hoitoonpääsyn nopeuttamista.

Tämä on lisännyt odotuksia Terapiatakuu-kansalaisaloitteen nopeasta hyväksymisestä ja siinä esitettyjen muutosten tekemisestä lainsäädäntöön. 

Päätökset ovat kuitenkin antaneet odottaa itseään.

Hallitus on luvannut antaa eduskunnalle hoitotakuuseen liittyvän lainsäädäntöesityksen jo kolmena eri istuntokautena: keväällä 2020, syksyllä 2020 ja nyt kesäkuulle 2021.

Voidaanko eduskunnassa painaa torkutusnappia jokaisen istuntokauden päätteeksi hoitotakuun ja samalla Terapiatakuun kohdalla?

Vatulointi ja jappastelu päätöksenteossa alkaa jo riittää. Tästä osoituksena on esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisen katto-organisaatio SOSTE ry:n eilen julkaistu kannanotto. Siinä vaaditaan Terapiatakuun toteuttamista etupainotteisesti ja aloitteen irrottamista laajemmasta hoitotakuusta.

Terapiatakuun mukaiselle muutokselle on kova tarve. Odottelu asian ympärillä ei ole kenenkään etu. Ennen kaikkea kyse on vastaamisesta ihmisten kasvavaan avun tarpeeseen.

Mielenterveyden tunnusluvut eivät parane odottamalla.

Kehittämishankkeesta pysyväksi toiminnaksi

Uusissa hankkeissa on saatu toki hyviäkin asioita liikkeelle. Esimerkiksi HUS:n hallinnoima Terapiat etulinjaan -hanke tavoittelee matalan kynnyksen psykososiaalisten hoitojen moninkertaistamista kokeilualueella muutamassa vuodessa. 

Tämä on loistavaa Terapiatakuu-kansalaisaloitteen mukaista kehittämistyötä, joka auraa tietä laajemmalle muutokselle. 

Hankkeessa on tarkoitus kehittää jopa 2,2 miljoonan suomalaisen mielenterveyspalveluita perusterveydenhuollossa vuoden 2022 loppuun saakka. Tänä aikana on tarkoitus luoda pysyvät palvelurakenteet alueelle. 

Ilman valtakunnallisen rahoituksen vahvistamista ja varmistamista eivät mitkään pysyvät rakenteet ole kuitenkaan mahdollisia. Esimerkiksi henkilöstöä tarvitaan palveluiden vahvistamiseksi. 

Rahoituksen on jatkuttava vuoden 2022 jälkeen ja se tulee laajentaa valtakunnalliseksi. Hallituksen on tehtävä tästä päätökset jo puolivälitarkastelussa ja valmistella tarvittavat muutokset lainsäädäntöön.

Hallitukselta tarvitaan nyt selvä linjaus siitä, että Terapiatakuu toteutetaan nopealla aikataululla ja pysyvällä rahoituksella vielä tämän hallituskauden aikana.

Terapiatakuu voidaan jo toteuttaa kunnissa

Monissa kaupungeissa ja kunnissa on virinnyt keskustelua mielenterveyspalveluiden kynnyksen madaltamisesta. On todella hienoa, että kunnat ovat lähteneet oma-aloitteisesti kehittämään palveluitaan: esimerkiksi Helsinki ja Turku ovat jo aloittaneet työn.

Jokaisessa kunnassa pitäisi tarttua toimeen, sillä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) mukaan vaikuttavat psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoidot kuuluvat terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. 

Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteudu, koska hoitoon pääsy on puutteellista ja viiveet hoidon alkamisessa pitkiä. 

Jokaisessa kunnassa voidaan ottaa käyttöön Terapiatakuu jo ennen hallituksen päätöstä. Kannustan siihen päättäjiä esimerkiksi kuntavaalien jälkeen.

Yhtä asiaa ei voi korostaa liikaa: alueellisesti yhdenvertaiset ja riittävästi resursoidut mielenterveyspalvelut voidaan taata vain valtakunnallisella rahoituksella ja päätöksillä. Ammattilaisten saatavuus tai kuntatalous eivät ole samanlaisia Heinävedellä ja Helsingissä. 

Poliittisesta pelistä päätöksentekoon

Mielenterveyspalvelut eivät parane kivittämällä poliittisia kilpakumppaneita sosiaalisessa mediassa. 

Niitä parannetaan hyvillä ja selkeillä päätöksillä. 

Lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet Terapiatakuun tavoitteisiin eduskuntavaalien alla 2019. Nyt on päätösten aika.

Hyviä kehitysaskeleita on otettu paljon, mutta pysyvät päätökset saavutettavista ja paremmista mielenterveyspalveluista ovat vielä tekemättä.

Tänä keväänä on korkea aika toimia hallituksessa, eduskunnassa, kaupungeissa ja kunnissa. Vaikuttajat ja päättäjät, tehkää Terapiatakuusta vihdoin totta!

Kirjoittaja Turkka Sinisalo on Mielenterveyspoolin hankepäällikkö


Lue lisää Terapiatakuusta

Terapiatakuu-kansalaisaloite

TERAPIATAKUU-KANSALAISALOITE

Terapiatakuun toteutussuunnitelma

TERAPIATAKUUN TOTEUTUSSUNNITELMA

Terapiatakuun kustannusvaikutukset

TERAPIATAKUUN KUSTANNUSVAIKUTUKSET