Tilastokatsaus: Mielenterveys ja työelämä

1.11.2019
Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle.
  • Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. Vuonna 2018 74 300 työikäistä sai sairauspäivärahaa mielenterveysongelmien perusteella. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kasvanut 27 prosenttia vuodesta 2017. (Lähde: Kela)
  • Vuonna 2018 Kela maksoi sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella yhteensä 4,6 miljoonaa euroa(Lähde: Kela)
  • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Yli puolet Suomen työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperustaisia. Vuodesta 2005 vuoteen 2015 mennessä nuorten aikuisten (18-34 vuotiaat) mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli noussut 30 prosenttia. Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi niiden vuoksi Suomessa 7182 henkilöä. (Lähde: Tilastokeskus, Eläketurvakeskus)
  • Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Vuonna 2018 masennuksen perusteella jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 3 500 henkilöä. Heistä naisia oli yli kaksi kolmasosaa ja naisista kolme viidestä oli yli 45-vuotiaita. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä naisista yli viidesosalla työkyvyttömyyden syynä oli masennus. (Lähde: Eläketurvakeskus)
  • Joka viides naisista ja 15 prosenttia miehistä kokee työssään merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Psyykkinen kuormittuneisuus on yleistynyt vuoden 2011 jälkeen erityisesti työikäisillä naisilla ja masennusoireet ovat yleistyneet sekä miehillä että naisilla. (Lähde: THL)
  •  Vuonna 2011 työssä käyvistä suomalaisista miehistä 2 prosenttia kärsi vakavasta ja 23 prosenttia lievästä työuupumuksesta. Vastaavasti 3 prosenttia naisista kärsi vakavasta ja 24 prosenttia lievästä työuupumuksesta. (Lähde: Duodecim Terveyskirjasto)
  • Yrittäjät ylikuormittuvat työssään. Vuonna 2017 Suomen Yrittäjien kyselyssä 12 prosenttia yrittäjistä arvioi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai loppuunpalamisen partaalla. (Lähde: Suomen Yrittäjät)