Ajankohtaista

13.5.2020 Ajankohtaista

Mielenterveyden vahvistaminen koronakriisin exit- ja jälleenrakennustyössä

Mielenterveyspooli esittää toimenpide-ehdotuksia Martti Hetemäen johtamalle työryhmälle. Keskeisenä tavoitteena on kriisin jälkeen turvata mielenterveysapu sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla.

Perustulon saajat kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta ja olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin vertailuryhmään kuuluneet.
6.5.2020 Ajankohtaista

Perustulokokeilulla oli positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen

Perustulon saajat kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta ja olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin vertailuryhmään kuuluneet.

23.4.2020 Ajankohtaista Kannanotto

Neuvottelukunta: Psykososiaalinen tuki on turvattava koronaepidemian vaikutuksista huolimatta

Eduskuntapuolueiden yhteinen mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta esittää panostuksia mielenterveyden vahvistamiseen, jotta koronaepidemian aiheuttamaan psykososiaaliseen kriisiin voidaan vastata.

9.4.2020 Ajankohtaista

Poikkeusoloissa psyykkisistä ongelmista kärsivien avuntarve on lisääntynyt

Kriisitilanne voi pahentaa masennus- tai ahdistusoireisten psyykkistä ahdinkoa.

Nainen suojautuu koronavirukselta maskin avulla.
19.3.2020 Ajankohtaista

Ohjeita koronaviruksen aiheuttaman pelon ja huolen lievittämiseen

budjettiriihi_mielenterveys
11.3.2020 Ajankohtaista

Mielenterveyspoolin kehysriihitavoitteet vuodelle 2020

Kehysriihessä vuonna 2020 on tehtävä päätöksiä, jotka vahvistavat mielen hyvinvointia, työllisyyttä ja lisäävät ihmisten osallisuutta. Valmistelimme Marinin hallitukselle viiden vaikuttavan toimenpiteen listan näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

2.3.2020 Ajankohtaista Kannanotto

Mielenterveysstrategiasta on tehtävä valtioneuvoston periaatepäätös – Järjestöt on otettava mukaan päätöksen valmisteluun

Valtioneuvoston on valmisteltava periaatepäätös siten, että se kunnioittaa tähän saakka tehtyä asiantuntijavalmistelua ja järjestöjen näkemyksiä. Järjestöjen osaamista hyödyntämällä saadaan myös paremmin kuuluviin niiden ääni, joita strategian linjaukset eniten koskettavat.

18.2.2020 Ajankohtaista

Turkka Sinisalo valittiin Mielenterveyspoolin hankepäälliköksi

Mielenterveyspooli 2.0 -hankkeen ohjausryhmä on valinnut Turkka Sinisalon hankkeen uudeksi päälliköksi.

1 2 3 6