Psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuus etenee

25.3.2022
Sivistysvaliokunta kannattaa kansalaisaloitetta maksuttomasta psykoterapeuttikoulutuksesta.

Sivistysvaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta maksuttomasta psykoterapeuttikoulutuksesta torstaina 24.3.2022.

Valiokunta pitää mietintönsä mukaan sitä “lähtökohtaisesti kannatettavana”.

“Aihe tärkeä, koska kaikkien mielenterveyspalveluiden tarve on suuri, mutta saatavuus on heikkoa”, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) kommentoi Facebookissa.

“Otimme sivistysvaliokunnassa yksimielisen myönteisen kannan siihen, että psykoterapiakoulutuksen tulisi Suomessa olla maksutonta. Kyse on tasa-arvosta!” sivistysvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) twiittasi.

 

Psykoterapeuttikoulutus maksaa opiskelijalle 20 000–60 000 euroa

Kansalaisaloite tavoittelee tasa-arvoisempaa psykoterapeuttikoulutukseen pääsyä. Psykoterapeuttikoulutus maksaa opiskelijalle noin 20 000–60 000 euroa riippuen psykoterapiasuuntauksesta.

Aloitteen mukaan koulutukseen pääsyn tulee toteutua kyvykkyyden, ei varallisuuden perusteella. 

“Kyse on yhdenvertaisuudesta. Suomalaisen hyvinvointivaltion tärkeä peruskivi on ilmainen yliopistokoulutus. Kallis psykoterapeuttikoulutus on poikkeus, joka kaventaa psykoterapeuttikuntaa”, MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck kommentoi Twitterissä.

Psykoterapeuttien koulutus on yksi harvoja terveysalan koulutuksia, joka on opiskelijalle maksullinen.

Aloitteen vireillepanija Tatja Jukuri painotti valiokunnan kuulemisessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten epätasa-arvoista asemaa ja psykoterapeuttitarjonnan monipuolistamista.

“Silloin ammattilaisten ja asiakkaiden oikeudet todella toteutuisivat”, Jukuri sanoi.

Sivistysvaliokunta toteaa mietinnössään, että aloitteen perusteluja voidaan pitää kansallisen koulutuspolitiikan mukaisina.

Sivistysvaliokunnan mukaan psykoterapiapalveluiden saatavuus on turvattava

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvosto jatkaa psykoterapeuttikoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskevien vaihtoehtojen selvittämistä.

Valiokunta esittää hallitukselle, että se ryhtyy “selvitysten pohjalta pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyössä toimivien henkilöiden riittävä saatavuus sekä palveluiden saatavuus molemmilla kansalliskielillä voidaan turvata.”

Valiokunta muistuttaa, että psykoterapiat ovat keskeinen osa kansallisia mielenterveyden häiriöiden hoitosuosituksia. Ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.​

Selvitystyö on jo aloitettu ministeriöissä

Sivistysvaliokunnan mukaan kansalaisaloitteessa edellytetty lainvalmistelu on jo aloitettu. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä selvitystyön, jonka tavoitteena on tarkastella psykoterapian nykyisen koulutusrakenteen, koulutuksen ohjauksen sekä rahoituksen keskeisiä kehittämistarpeita suhteessa palveluiden sisältöön ja saatavuuteen.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat asettaneet yhdessä hankkeen, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteen ja sitä täydentävän koulutuksen kehittäminen.​

Täydennyskoulutuksesta julkisesti rahoitetuksi erikoistumiskoulutukseksi

Mielenterveyspooli on esittänyt psykoterapeuttikoulutuksen muuttamista täydennyskoulutuksesta julkisesti rahoitetuksi erikoistumiskoulutukseksi.

Pelkästään siirto yliopistojen erikoistumiskoulutukseksi vähentäisi opiskelijalle koituvia kustannuksia, sillä yliopistot voivat järjestää erikoistumiskoulutusta maksutta tai periä enintään 120 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden opiskelijalta (Asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009). 

Psykoterapeuttikoulutukseen mahdollisesti kuuluva oma psykoterapia ja työnohjaus jäisi edelleen koulutettavan itse maksettavaksi.

Psykoterapeuttikoulutusten rahoittaminen julkisin varoin yliopistojen erikoistumiskoulutuksena maksaa itsensä takaisin ja edistää yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa.

Tutustu maksuttoman psykoterapeuttikoulutuksen toteuttamissuunnitelmaan

Maksuttoman psykoterapeuttikoulutuksen toteuttamissuunnitelma

Lue lisää

Ministeri Kurvinen: Suhtaudun avoimesti maksuttomaan psykoterapeuttikoulutukseen

Psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi