Ministeri Kurvinen: Suhtaudun avoimesti maksuttomaan psykoterapeuttikoulutukseen

4.6.2021
Kansalaisaloite psykoterapeuttikoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi sai eduskunnan lähetekeskustelussa tukea yli puoluerajojen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen eduskunnassa 3.5.2021 vastaamassa kysymyksiin kansalaisaloitteesta pyskoterapiakoulutuksen muuttaamisesta maksuttomaksi

Psykoterapian puolesta –kansalaisaloitteessa esitetään, että psykoterapiakoulutusohjelma uudistetaan Suomessa maksuttomaksi koulutukseksi.

Aloitetta käsiteltiin eilen 3.6.2021 eduskunnan lähetekeskustelussa.

Mielenterveyspooli ja kansalaisaloitteen laatijat ovat linjanneet suunnitelmassaan, että psykoterapeuttikoulutus tulisi muuttaa täydennyskoulutuksesta julkisesti rahoitetuksi monialaiseksi erikoistumiskoulutukseksi.

Se laajentaisi valtion koulutuskorvaukset koskemaan psykoterapeuttikoulutusta.

Ehdotus sai kansanedustajilta tukea yli puoluerajojen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen suhtautuu aloitteeseen avoimesti

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoi, että hän ymmärtää keskustelussa esiin nostetun huolen siitä, että koulutus on poikkeuksellisen kallis.

“Olemme yhdessä perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiurun (sd.) kanssa käynnistäneet laajemman selvitystyön sote-osaamisen tarpeista – minkälaisia tutkintoja alalla tulevaisuudessa tarvitaan. Tämän selvityksen osana voimme miettiä, tulisiko koulutus maksuttomaksi”, Kurvinen kertoi lähetekeskustelussa.

STM on aloittanut esiselvityksen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti marraskuussa 2020 esiselvityksen psykoterapeuttikoulutuksen uudistamistarpeista.

Johtaja Jaska Siikavirta kertoo Uutissuomalaiselle, että selvityksessä tarkastellaan myös koulutuksen rahoittamista.

Lähetekeskustelussa asian nosti esille kansanedustaja Paula Werning (sd.) 

“STM on parhaillaan selvittämässä toimintatapaa, kuinka psykoterapeuttikoulutuksen uudistustarpeita voidaan tehdä”, hän sanoi.

Hallituspuolueet tukevat aloitetta

Kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.) ilmoitti, että vihreat kannattaa kansalaisaloitetta lämpimästi. 

Sofia Virran (vihr.) mukaan psykoterapeuttikoulutus pitäisi muuttaa laaja-alaiseksi erikoistumiskoulutukseksi, jolloin koulutusta olisi mahdollista rahoittaa julkisin varoin.

Veronika Honkasalo (vas.) oli samoilla linjoilla.

“Vasemmisto tukee kansalaisaloitteen tavoitteita lämpimästi”, hän totesi.

Veronica Rehn-Kiven (rk.) mukaan ”tarvitsemme tähän nopeasti muutoksen, jotta myös psykoterapeuttien koulutuksesta tulisi maksuton”.

Myös Pekka Aittakumpu (kesk.) suhtautuu kansalaisaloitteen esitykseen myönteisesti. 

“Tämä on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin”, hän sanoi.

Aloite sai kannatusta myös oppositiosta

”On selvää, että tarvitsemme lisää psykoterapeutteja. Tätä asiaa on ehdottomasti edistettävä”, Jaana Pelkonen (kok.) sanoi.

Mia Laiho (kok.) kannatti aloitetta ja nosti monien muiden edustajien tapaan puheenvuorossaan esiin myös Terapiatakuun.

“On järkevää, että sekä psykoterapiakoulutuksen muuttaminen maksuttomaksi että Terapiatakuu käsitellään samanaikaisesti”, hän linjasi.

Ari Koponen (ps.) totesi, että koulutus on siitä monelle siitä kiinnostuneille aivan liian kallis. 

“Koulutukseen pääsyn tulisi toteutua kyvykkyyden ei varallisuuden perusteella”, hän sanoi.

Kansalaisaloitetta käsitellään seuraavaksi sivistysvaliokunnassa.


Lue lisää aiheesta

Maksuttoman psykoterapeuttikoulutuksen toteuttamissuunnitelma