Psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi

3.9.2019
Psykoterapeuttikoulutusten rahoittaminen julkisin varoin yliopistokoulutuksen piirissä maksaisi itsensä takaisin ja edistäisi yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa.

Psykososiaalisten hoitomuotojen ja psykoterapian tarjonta ei vastaa kysyntää. Vuonna 2010 Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea sai 15 000 ihmistä, vuonna 2017 tuettuja oli jo 36 000. Hoidollista psykoterapiaa tai muita mielenterveysongelmiin kohdennettuja psykososiaalisia hoitomuotoja ei ole käytännössä mahdollista saada perusterveydenhuollosta.

Psykoterapeuttien määrä ei ole lisääntynyt suhteessa tarpeen kasvuun. Psykoterapian saatavuudessa on myös valtakunnallisesti suuria puutteita.

Yksi syy tähän on, että psykoterapeuttikoulutus on monille siitä kiinnostuneille ammattilaisille liian kallis täydennyskoulutus. Psykoterapeuttikoulutus maksaa opiskelijalle noin 20 000–50 000 euroa riippuen psykoterapiasuuntauksesta.

Psykoterapia on vaikuttavaksi todettu työkykyä ylläpitävä ja palauttava hoito. Siksi psykoterapeuttikoulutusten rahoittaminen julkisin varoin yliopistokoulutuksen piirissä, siten että koulutus on opiskelijalle maksuton, maksaisi itsensä takaisin. Maksuttomuus edistäisi yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa. Tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutus on ainoita terveydenhuollon koulutuksia, jonka opiskelija joutuu kustantamaan kokonaan itse.

Psykoterapeuttikoulutuksen ohella on vahvistettava psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten hoito- ja kuntoutusmenetelmien osaamista perusterveydenhuollon palveluissa erilaisilla täydennyskoulutuksilla.

Mielenterveyden häiriöiden keskeistä näyttöön perustuvaa hoitomuotoa ei tule rakentaa sen varaan, että yksittäinen opiskelija voi käyttää useita kymmeniä tuhansia euroja koulutukseen.

Koulutukseen pääsyn tulee toteutua soveltuvan pohjakoulutuksen saaneille ammattilaisille kyvykkyyden, ei varallisuuden perusteella.

Sairaanhoitaja ja sosionomi Hanne kertoo videolla, että psykoterapeuttikoulutuksen kallis hinta on estänyt häntä hakemaan koulutukseen.