Psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi

3.9.2019
Psykoterapeuttikoulutusten rahoittaminen julkisin varoin yliopistokoulutuksen piirissä maksaisi itsensä takaisin ja edistäisi yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa.

Mielenterveyspoolin kannanotto 3.9.2019

Psykososiaalisten hoitomuotojen ja psykoterapian tarjonta ei vastaa kysyntää. Vuonna 2010 Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea sai 15 000 ihmistä, vuonna 2017 tuettuja oli jo 36 000. Hoidollista psykoterapiaa tai muita mielenterveysongelmiin kohdennettuja psykososiaalisia hoitomuotoja ei ole käytännössä mahdollista saada perusterveydenhuollosta.

Psykoterapeuttien määrä ei ole lisääntynyt suhteessa tarpeen kasvuun. Psykoterapian saatavuudessa on myös valtakunnallisesti suuria puutteita.

Yksi syy tähän on, että psykoterapeuttikoulutus on monille siitä kiinnostuneille ammattilaisille liian kallis täydennyskoulutus. Psykoterapeuttikoulutus maksaa opiskelijalle noin 20 000–50 000 euroa riippuen psykoterapiasuuntauksesta.

Psykoterapia on vaikuttavaksi todettu työkykyä ylläpitävä ja palauttava hoito

Psykoterapeuttikoulutusten rahoittaminen julkisin varoin yliopistokoulutuksen piirissä, siten että koulutus on opiskelijalle maksuton, maksaisi itsensä takaisin. Maksuttomuus edistäisi yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa.

Tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutus on ainoita terveydenhuollon koulutuksia, jonka opiskelija joutuu kustantamaan kokonaan itse.

Psykoterapeuttikoulutuksen ohella on vahvistettava psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten hoito- ja kuntoutusmenetelmien osaamista perusterveydenhuollon palveluissa erilaisilla täydennyskoulutuksilla.

Mielenterveyden häiriöiden keskeistä näyttöön perustuvaa hoitomuotoa ei tule rakentaa sen varaan, että yksittäinen opiskelija voi käyttää useita kymmeniä tuhansia euroja koulutukseen.

Koulutukseen pääsyn tulee toteutua soveltuvan pohjakoulutuksen saaneille ammattilaisille kyvykkyyden, ei varallisuuden perusteella.


Katso video: ”Psykoterapeuttikoulutuksen pitäisi olla Suomessa maksutonta.”

Sairaanhoitaja ja sosionomi Hanne kertoo, että psykoterapeuttikoulutuksen kallis hinta on estänyt häntä hakemaan koulutukseen.

Psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi

“Minua on kiinnostanut opiskella psykoterapeutiksi jo pidemmän aikaa. Idea syntyi silloin, kun opiskelin sairaanhoitajaksi. Jarruttavin tekijä on se, että kahden tutkinnon jälkeen on paljon opintolainaa. Uuden lainan ottaminen ei enää houkuta”, sosionomi ja sairaanhoitaja Hanne sanoo.Mielenterveyspoolin järjestöt ottivat tänään kantaa, että psykoterapeuttikoulutusta pitäisi rahoittaa julkisin varoin yliopistokoulutuksen piirissä. Se maksaisi itsensä takaisin ja edistäisi yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa.Nykyisin koulutus maksaa opiskelijalle noin 20 000–50 000 euroa riippuen psykoterapiasuuntauksesta.Mitä mieltä sinä olet – pitäisikö psykoterapiakoulutuksen olla maksutonta? Kommentoi alle!

Julkaissut Mielenterveyspooli Tiistaina 3. syyskuuta 2019

Minua on kiinnostanut opiskella psykoterapeutiksi jo pidemmän aikaan. Idea syntyi siitä, että opiskelin sairaanhoitajaksi.

Jarruttavin tekijä on se, että kahden tutkinnon jälkeen on paljon opintolainaa. Uuden lainan ottaminen ei houkuta. Tällä hetkellä psykoterapeuttiopinnot pitäisi kustantaa itse. Ne maksavat 20 000 euroa.

Tällä hetkellä opiskelevat ne, joilla on siihen taloudellisesti varaa. Mutta esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset ja erilaisista lähtökohdista tulevat puuttuvat opinnoista.

Olen sitä mieltä, että psykoterapeuttikoulutuksen pitäisi olla Suomessa maksutonta.


Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että psykoterapiakoulutusohjelma uudistetaan Suomessa maksuttomaksi koulutukseksi.

Aloitteen tavoitteena on, että sen pohjalta ”käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, joka mahdollistaa tasa-arvoisemman psykoterapiakoulutukseen pääsyn, ensisijaisesti ammatillisen kyvykkyyden mukaan, taloudellisesta asemasta riippumatta.”

Tutustu kansalaisaloitteeseen


Maksuttoman psykoterapeuttikoulutuksen toteuttamissuunnitelma

Tutustu suunnitelmaan