Hallituksen esitys hoitotakuusta jättää Terapiatakuun puolitiehen

13.5.2022
Psykoterapiat ja hoitosuunnitelmaan sisältyvät muut psykososiaaliset hoidot on rajattu hallituksen esityksessä seitsemän päivän hoitotakuun ulkopuolelle.

Hallituksen eilen julkaistu esitys hoitotakuusta täyttää Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteet vain osittain.

Esityksen mukaan hoitotakuun piirissä ovat vain perusterveydenhuollossa järjestettävät helposti ja nopeasti saatavat mielenterveystyön vastaanotot.

Kuvassa on etuosassa oikealla Terapiatakuu-tarra kiinnitettynä valopylvääseen. Taustalla tunneli, jossa kävelee ihminen.

Niihin voi ottaa yhteyttä elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä, psyykkisen kuormituksen tilanteissa tai tuen saamiseksi mielenterveyden oireiden vuoksi.

Esityksen mukaan ne voivat olla esimerkiksi lyhyiden terapioiden käyttöä mielenterveyden oireisiin tilanteissa, joissa diagnoosiin perustuvalle hoidolle ei vielä ole tarvetta.

Psykoterapiat on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle

“Jos potilas tarvitsee mielenterveyden häiriöiden arvioimiseksi lääketieteellistä arviota, hänet ohjataan seitsemän vuorokauden sisällä lääkärin vastaanotolle diagnostista arviota ja hoidon valintaa varten. Tällöin hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti”, esityksessä lukee.

Seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn määräaika ei siis koske psykoterapioita tai muita psykososiaalisia hoitoja, jotka sisältyvät hoitosuunnitelmaan sen osana.

Esitys ei ota kantaa psykoterapioiden tai hoitosuunnitelmaan kuuluvien psykososiaalisten hoitojen alkamisaikaan.

“Jos kysymys on vaativimmista terapioista, niin silloin se aikajänne on tietysti pidempi kuin seitsemän päivää”, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ministeri Lindén nosti esiin Terapiat etulinjaan -hankkeen

“Nyt meillä on erittäin hyvää kokemusta esimerkiksi Terapiat etulinjaan -hankkeesta, jota sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut”, Lindén sanoi.

Terapiat etulinjaan -hanke kehittää perusterveydenhuollossa tarjottavia palveluita siten, että vaikuttavia ja oikein kohdennettuja psykososiaalisia hoitoja on jatkossa kaikkien saatavilla.

“Terveyskeskuksen ylimääräistä tai lisäkoulutusta saaneet sairaanhoitajat tai terveydenhoitajat pystyvät toteuttamaan hoitoja. Heillä on tiivis yhteistyö esimerkiksi Etelä-Suomessa HUS:n psykiatrian erikoissairaanhoitajiin ja edelleen sitten psykiatreihin”, ministeri sanoi.

“Tällä yhteistyömallilla pystytään tekemään niin, että näiden hoitotakuussa olevien aikarajojen puitteissa me voimme saada sen matalan kynnyksen terapian käynnistymään.”

Terapiat etulinjaan -hanke vie Terapiatakuuta eteenpäin käytännössä. Lisäksi useampi iso kaupunki on jo tehnyt päätöksen Terapiatakuun toteuttamisesta.

Terapiatakuu-kansalaisaloite ei näy hallituksen esityksessä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti liittää Terapiatakuun osaksi hoitotakuuta 14.2.2020. Hallituksen esityksessä Terapiatakuu-kansalaisaloite mainitaan kuitenkin vain kerran lausuntopalautteen yhteydessä.

Aloitte nautti kuitenkin laajaa poliittista tukea, sillä kahdeksan eduskuntapuoluetta ilmoitti kannattavansa sitä vuonna 2019.

“Terapiatakuuta ei olisi voinut mitenkään toteuttaa, ellei ihminen pääse ensiksi terveyskeskukseen hoidon arvioinnin piiriin. Ja [hallituksen esitys] lähtee nimenomaan siitä, että hoito pitää saada nopeasti käyntiin. Sitten käytetään sitä ammattiryhmää, joka on osuvin paras tekemään tarvittavia hoitoja”, Lindén sanoi.

Terapiatakuu jää puolitiehen

MIELI Suomen mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi pitää harmillisena sitä, että kaikkia Terapiatakuun tavoitteita ei ole saatu osaksi hoitotakuuta.

“Hoitotakuu jää Terapiatakuun näkökulmasta puolitiehen. Esitys ei suoraan vastaa kansalaisaloitteen vaatimukseen mielenterveyden häiriöiden oikea-aikaisesta hoidosta. Myönteistä on kuitenkin se, että esityksen mukaan perusterveydenhuollossa voidaan mahdollisesti edistää psykososiaalisten interventioiden saatavuutta”, hän kommentoi.

Esitykseen ei sisälly kansalaisaloitteen mukaista takuuta psykoterapeuttisen hoidon alkamisesta kuukauden sisällä.

MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeckin mukaan hallituksen esitys voi tämän vuoksi pahimmillaan johtaa siihen, että lievissä ongelmissa tarjotaan hoitoa viikon sisällä hoitotakuun mukaisesti, mutta vakavimmissa mielenterveyden häiriöissä hoito viivästyy entisestään.

“Näin hoidon saatavuus mielenterveyden ongelmissa tulee olemaan käänteinen tarpeeseen”, Wahlbeck sanoo.

Lue lisää

Terapiatakuu

Terapiatakuun kustannusvaikutukset

Terapiatakuun toteutussuunnitelma