Terapiatakuu

Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun.

På svenska: Terapigaranti
In English: Immediate access to therapy

Terapiatakuu banneri
Joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Ehdotettu lakimuutos perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen Terapiatakuusta takaa kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.

Terapiatakuu toteuttaa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suosituksen (23.11.2018), jonka mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Suosituksen mukaan niitä tulee olla tarjolla osana eriasteisten häiriöiden tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta.

Ehdotetun lakimuutoksen myötä soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä.

Lue lisää Terapiatakuu-kansalaisaloitteesta

Terapiatakuu-kansalaisaloite

terapiatakuu logo mustavalkoinen

Lyhyitä psykososiaalisia hoitoja ei ole tarjolla riittävästi

Terapiatakuu kattaa mielenterveystyötä tekevän ammattilaisen toteuttaman soveltuvan hoitomuodon, joka vastaa potilaan oireita ja avuntarvetta. Hoidon alkamiseksi ei tarvittaisi erikoislääkärin asettamaa diagnoosia.

Mikäli potilas tarvitsee mielenterveyden oireen tai häiriön varhaisen terapiajakson jälkeen jatkohoitoa, hänet ohjataan erikoissairaanhoidon tai Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian piiriin.

Psykososiaaliset lyhytinterventiot ovat tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttava hoitokeino, jota muista hoitomuodoista poiketen ei ole riittävästi tarjolla julkisissa terveyspalveluissa. Psykososiaalisella interventiolla tarkoitetaan mielenterveystyötä tekevän ammattilaisen toteuttamaa varhaista soveltuvaa psykososiaalista hoitomenetelmää. Hoito voi toteutua yksilö- tai perhekäynteinä tai ryhmässä, jos itsehoidosta, vertaistuesta, tai tukikeskusteluista ei ole riittävää apua.

Lyhyitä psykososiaalisia hoitoja voivat tarjota koulutetut mielenterveystyötä tekevät terveydenhuollon ammattihenkilöt. Psykoterapioita voivat tarjota psykoterapeuttikoulutuksen täydennyskoulutuksena suorittaneet ammattilaiset.

Mielenterveysapua kaikille! Tehdään Terapiatakuusta totta.
Mielenterveysapua kaikille! Tehdään Terapiatakuusta totta.

Terapiatakuu parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta

Mielenterveyden häiriöiden hoidon kustannukset eriarvoistavat suomalaisia. Tuoreen OECD-raportin mukaan köyhyyden ja heikentyneen mielenterveyden yhteys on Suomessa ilmeinen. Eri tuloryhmien välinen ero masennuksen esiintyvyydessä on Suomessa Euroopan maista korkein. (OECD 2018)

Terapiatakuun avulla potilas saisi hoitoa, vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua yksityiseen psykoterapiaan. Potilas saisi ehdotetun lakimuutoksen myötä hoitoa myös silloin, kun hänelle ei voida myöntää Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tai Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia ei sovellu hoitomuodoksi esimerkiksi omavastuun suuruuden tai hakuprosessin pituuden takia. Ajanjakso terveyskeskukseen hakeutumisesta kuntoutuspsykoterapian alkamiseen on noin 7 – 12 kuukautta.

Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian rinnalle tarvitaan julkisessa perusterveydenhuollossa mahdollisuus varhaiseen lyhytpsykoterapiaan sekä muihin psykososiaalisiin lyhytinterventioihin.

Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia kohdentuu aikuisille, joiden opiskelu- tai työkyky on uhattuna. Se rajaa ulos esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeläiset. Kuntoutuspsykoterapia jakautuu myös alueellisesti epätasa-arvoisesti: Uudellamaalla Kelan korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa käydään lähes kolme kertaa useammin kuin Lapissa, vaikka THL:n mielenterveysindeksin mukaan psykoterapian tarve on suurempi Lapissa.

Ehdotettu lakimuutos parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Oikea-aikaisen avun myötä mielenterveyden oireiden ja häiriöiden syveneminen vähenisi. Painopiste siirtyisi pitkistä, hitaasti saatavista psykoterapioista nopeisiin psykososiaalisiin hoitoihin, joita riittäisi useammalle.

Terapiatakuu rakentaisi Suomeen tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut, ja täydentäisi nykyjärjestelmää tuomalla avun saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin.

Lue lisää Terapiatakuun toteutuksesta

Terapiatakuun toteutussuunnitelma

Terapiatakuun vuosikustannus on noin 35 miljoonaa euroa

Mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat OECD:n arvion (2018) mukaan noin 11 miljardia vuodessa.

Sijoitus mielenterveyteen maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti, koska sairausetuuksien käyttö vähenee, työnantajien sairauspoissaolokustannukset ja muut työelämäkustannukset vähenevät.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujärjestelmä on kustannustehokkaampi kuin erikoissairaanhoitoon perustuva järjestelmä: varhaisen hoidon tiedetään ennaltaehkäisevän oireen tai häiriön syvenemistä ja vähentävän muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä. Järjestämällä varhaista psykoterapiaa tai muuta psykososiaalista hoitoa osana julkista perusterveydenhuoltoa ja lisäämällä niiden saatavuutta syntyy merkittävä, kansantaloudellisesti kannattava terveyshyöty.

Terapiatakuun vuosikustannus on toteuttamistavasta riippuen noin 35 miljoonaa euroa. Osittain terapiatakuuta voidaan toteuttaa nykyistä henkilöstöresurssia hyödyntämällä, mutta terapiatakuun toteuttaminen vaatii myös lisäresursseja. 35 miljoonan euron kustannus muodostuu psykososiaalista hoitoa antavan ammattihenkilön työpanoksesta ja täydennyskoulutuksesta. Vaadittavaan henkilöstöresurssiin vaikuttaa hoitomuoto ja toteutuvien hoitojaksojen määrä. 125 000 hoitojakson toteutuminen vuosittain vastaa noin 800 henkilötyövuotta.

Mikäli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt saisivat terapiatakuun myötä varhaista hoitoa perusterveydenhuollossa, arviolta 7500 henkilöä kuntoutuisi vuosittain etuuksien piiristä työelämään. Tämä tuottaisi noin 166 miljoonan vuosittaisen kustannussäästön, koska etuuksien käyttö vähenisi ja ansioverotulot kasvaisivat. Terapiatakuuseen sijoitettu euro merkitsee siten kokonaisuutena lähes viiden euron säästöä. Kokonaisuutena uudistus vähentäisi yhteiskunnallisia kustannuksia ja lisäisi hyvinvointia.

Lue lisää Terapiatakuun kustannusvaikutuksista

Terapiatakuun kustannusvaikutukset

Jos kaikki terveyspalvelut olisivat kuin mielenterveyspalvelut

Mitä jos kaikki terveyspalvelut olisivat kuin mielenterveyspalvelut?

Apua mielen ongelmiin pitää saada nopeammin ja helpommin.

Tehdään vihdoin Terapiatakuusta totta!

Näyttelijät: Minna Hämäläinen ja Juuso-Matias Maijanen
Käsikirjoitus ja ohjaus: Katja Niemi
Kuvaus: Ville Muurinen
Ääni: Heikki Kareranta
Leikkaus ja värimäärittely: Jirka Silander
Tuotanto: New Dawn Oy/Katja Niemi

Terapiatakuu ja koronakriisi

Koronakriisi on näkynyt mielenterveyspalveluissa hoitoon hakeutumisen viivästymisenä ja kasvaneena huolena läheisten terveydentilasta ja voinnista. Samaan aikaan järjestöjen tarjoaman etäyhteyksin toteutettavan kriisituen tarve on kasvanut.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) varoittaa maailmaa uhkaavasta koronan jälkeisestä mielenterveyskriisistä ja kannustaa valtioita panostamaan psykososiaalisen tukeen ja nopeaan pääsyyn mielenterveyspalveluihin. Terapiatakuun toteuttaminen on nyt entistä tärkeämpää.

Terapiatakuu

4.1.2023 Ajankohtaista

STTK:n kysely: Terapiatakuulla on kansalaisten tuki

Kyselyn vastaajista 87 prosenttia piti erittäin tai jokseenkin tärkeänä sitä, että Suomessa otetaan käyttöön Terapiatakuu.

Kuvassa Sebastian Tynkkynen (ps), Petri Honkonen (kesk.), Iiris Suomela (vihr.), Li Andersson (vas.), Mia Laiho (kok.), Anton Antton Rönnholm (sd.), Peter Östman (kd.) ja Henrik Wickström (r.) näyttävät tukensa Terapiatakuulle.
14.12.2022 Ajankohtaista

Terapiatakuulle kannatusta päättäjäpaneelissa

Kahdeksan eduskuntapuolueen edustajat osoittivat tukensa Terapiatakuulle paneelikeskustelussa.

Terapiatakuu-mielenosoituksen osallistuja pitää kädessään kylttiä, jossa lukee: "Kauanko pitää vielä jonottaa? Kuvan taustalla eduskuntatalo. Ympärillä ihmisiä.
23.9.2022 Ajankohtaista

Mielenosoittajat jonottivat Terapiatakuun puolesta

"Jonota Terapiatakuun puolesta!" -mielenilmaus kokoontui Helsingissä 20.9.2022. Mielenosoittajat vaativat Terapiatakuun toteuttamista.

Kuvassa on etuosassa oikealla Terapiatakuu-tarra kiinnitettynä valopylvääseen. Taustalla tunneli, jossa kävelee ihminen.
13.5.2022 Ajankohtaista

Hallituksen esitys hoitotakuusta jättää Terapiatakuun puolitiehen

Psykoterapiat ja hoitosuunnitelmaan sisältyvät muut psykososiaaliset hoidot on rajattu hallituksen esityksessä seitsemän päivän hoitotakuun ulkopuolelle.

Myytinmurtajat Terapiatakuu. Kuvassa Sanni Lehtinen ja Kalle Erkkilä kädet puuskassa tummaa liitutaulua vasten.
17.2.2022 Ajankohtaista

Myytinmurtajat: Terapiatakuu

Terapiatakuusta on esitetty erilaisia tulkintoja julkisessa keskustelussa ja politiikassa. Nyt on aika murtaa aloitteeseen liittyvät myytit.

15.12.2021 Kannanotto

Hoitotakuu ilman Terapiatakuuta on tynkä

Hallituksen esitys hoitotakuusta ei toteuta Terapiatakuu-kansalaisaloitteen vaatimuksia perustason mielenterveyspalvelujen parantamisesta. Mielenterveyspooli vaatii Terapiatakuun tavoitteiden kirjaamista terveydenhuoltolakiin.

Terapiatakuu flashmob Kolmen sepän patsaalla
30.11.2021 Kannanotto

Terapiatakuun mukainen hoito ei saa olla riippuvainen lääkehoidosta

Kokemus lääkkeettömästä hoidosta parhaana hoitomuotona kyseenalaistetaan usein terveydenhuollossa. Tämä voi johtaa pahimmillaan siihen, että ihmisen mielenterveysongelmia ja motivaatiota kuntoutua vähätellään, eikä hän pääse riittävän psykososiaalisen keskusteluavun piiriin.

budjettiriihi-2021-syksy-mielenterveys
9.9.2021 Blogi

Blogi: Toteutuuko Terapiatakuu hoitotakuun rahoituksella?

Hallituksen budjettiriihi päättyi tänään. Hoitotakuulle osoitettiin lisärahoitusta vuodelle 2023, mutta riittääkö se myös Terapiatakuun toteuttamiseen?

24.8.2021 Ajankohtaista

Terapiatakuu etenee suurissa kaupungeissa

Helsinki, Turku ja Tampere aikovat toteuttaa Terapiatakuun. Kaupunkien Terapiatakuu-malleissa on jonkin verran eroja.

Terapiatakuu flashmob Kolmen sepän patsaalla
30.4.2021 Ajankohtaista

Terapiatakuu viivästyy jälleen

Kehysriihessä ei vieläkään saatu päätöstä Terapiatakuusta. Hallitus haluaa liittää sen hoitotakuuseen, jonka aikataulu on venynyt jo useaan otteeseen.

Alviina Alametsä ja Pia Hytönen luovuttivat Terapiatakuu-kansalaisaloitteen eduskunnan keskuskanslian lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovedelle 21.10.2019
21.10.2020 Ajankohtaista

Terapiatakuu luovutettiin vuosi sitten eduskunnalle – Mikä on aloitteen tilanne nyt?

Terapiatakuu on saanut viime viikkoina tukea yli puoluerajojen, mutta hoitotakuulainsäädännön esittelyn viivästyminen hidastaa myös Terapiatakuun käsittelyä.

22.11.2019 Ajankohtaista

Terapiatakuu sai tukea yli puoluerajojen eduskunnan lähetekeskustelussa