Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Itsetuhoisen ihmisen pääsy palveluihin turvattava

23.11.2023
Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta vaatii terveydenhuollolta asiantuntevaa ja tarpeenmukaista palvelua itsemurhaa yrittäneille ja muille itsetuhoisille ihmisille. Hyvinvointialueiden tulee noudattaa itsemurhien ehkäisyyn laadittua Käypä hoito -suositusta.

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on huolissaan siitä, että terveydenhuollossa ei aina pystytä kohtaamaan itsetuhoisia henkilöitä hyvin. Suomessa on hyvä Käypä hoito -suositus itsemurhien ehkäisyyn ja itsemurhaa yrittäneen hoitoon liittyen. Tällä hetkellä se ei aina toteudu käytännössä.

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta.

Neuvottelukunta vaatii, että jokainen itsemurhaa yrittänyt saa kunnollisen arvioinnin ja konkreettisen jatkosuunnitelman tuesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Kukaan apua hakenut henkilö ei saisi joutua kokemaan, että yhteiskunta on hylännyt hänet.

Itsemurhien ehkäisyohjelmasta on voimassa vuoteen 2030 asti. Ohjelman toimenpiteitä on tärkeää jatkaa, ja niihin tulee osoittaa riittävät resurssit. Itsemurhien ehkäisytyötä tulee toteuttaa myös kohdennetusti eri riskiryhmille.

Palveluissa on tärkeää pyrkiä mahdollisuuksien mukaan ottamaan omaiset mukaan pohtimaan itsetuhoisen henkilön tilannetta ja tuen tarvetta. Toisaalta on varmistettava riittävä tuki omaisten omalle jaksamiselle.

Kansalaisjärjestöt tuottavat suuren osan matalan kynnyksen kriisipalveluista, joissa kohdataan muun muassa itsetuhoisia henkilöitä. Järjestöjen palveluita käyttää myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät hakeudu julkisiin palveluihin. Järjestöjen ja julkisen sektorin sujuva yhteistyö on tärkeää. On varmistettava, että jokainen ihminen voidaan ohjata tarvitsemansa avun piiriin, eikä hädässä oleva joudu pallotelluksi luukulta toiselle. Jokaisen ihmisen ihmisarvoa on kunnioitettava.

Mielenterveyshoidon saatavuus on Suomessa kaiken kaikkiaan hyvin heikkoa. Ihmiset joutuvat odottamaan palveluihin pääsyä pitkään. Joskus tarjolla on vain lääkehoitoa, ja pysyvää hoitokontaktia on vaikea saada. Palveluiden tarjonta ja palveluihin pääsy myös vaihtelevat paljon alueellisesti. Mielenterveyden häiriöihin liittyy stigmaa ja syrjintää myös palveluissa.

“Hoidon tulisi olla toimiva kokonaisuus, jossa sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja päivystyksellinen apu toimivat saumattomasti ja ihmisen kokonaistilanne otetaan paremmin haltuun. Mielenterveyshoidon saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ehkäisisi osaltaan myös itsemurhia”, puheenjohtaja Paula Risikko sanoo.

Itsemurhan tehneiden muistopäivää vietettiin sunnuntaina 19.11.