Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Jokaiselle nuorelle turvattava riittävä mielenterveyden tuki

27.2.2024
Nuorten mielenterveydessä on tapahtunut huolestuttavaa kehitystä. Yhä useampi nuori oireilee psyykkisesti tai kokee kuormitusta. Mielenterveyden diagnoosien määrä on kasvanut.

Heikentynyt hyvinvointi vaikuttaa laajasti nuoren elämään, kuten oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Mielenterveyden ongelmat vaikuttavat myös työkykyyn nuorten aikuistuessa.

Nuoren arjessa hänen hyvinvointiinsa vaikuttavat muun muassa turvallisuuden tunne ja luottamus tulevaisuuteen, elinympäristö, toimeentulo, asuminen, pääsy opintoihin tai työelämään sekä ihmissuhteet, kuten perhe ja ystävät. Siksi nuorten mielenterveyttä tulee vahvistaa ja ongelmia ennaltaehkäistä laaja-alaisesti. 

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus ”Hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”. Hallitus toteuttaa tätä kirjausta laatimalla valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman, VANUPOn. 

VANUPO tarjoaa mahdollisuuden tarttua nuorten mielenterveyden turvaamiseen kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti. Jotta tämä toteutuu, ohjelmassa tulee olla mukana toimenpiteitä nuoren elämän keskeisiltä osa-alueilta, kuten työelämästä, asumisesta, toimeentulosta ja koulutuksesta. Toimenpiteiden tulee perustua mielenterveysvaikutusten arviointiin. Niille tulee osoittaa resurssit ja seuranta.

Riittävät ja toimivat mielenterveyspalvelut ovat olennainen osa nuorten mielenterveyden tukea. Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy lasten ja nuorten terapiatakuu. Terapiatakuu merkitsee vaikuttavien mielenterveyspalveluiden saamista sujuvasti jo palveluiden perustasolla. 

 “Terapiatakuu on erittäin tervetullut säädös, joka sujuvoittaa nuorten pääsyä tarvittavaan hoitoon. Terapiatakuun tulee kattaa mahdollisimman laajasti kaikki nuoret ja nuoret aikuiset olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Tulevaisuudessa on tärkeää laajentaa terapiatakuu koko väestölle”, mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko sanoo.

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on eduskuntaryhmien ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa ja edistää mielenterveysstrategian ja hallitusohjelman mielenterveyskirjausten toimeenpanoa sekä osallistuu julkiseen keskusteluun mielenterveydestä.

Neuvottelukuntaan kuuluvat kansanedustajat jokaisesta eduskuntaryhmästä, sekä pysyvinä jäseninä valtakunnalliset järjestöt Mielenterveyden keskusliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, MIELI ry ja Psykosociala förbundet. Mielenterveyspooli toimii neuvottelukunnan sihteeristönä.