Työn muokkauksen keinot

10.12.2019
Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijää.

Työn muokkauksella tarkoitetaan työn sovittamista työkykyä vastaavaksi. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työaikojen järjestelyistä, työtehtävien räätälöinnistä, työtilojen muutoksista tai toisen työntekijän antamasta tuesta. Työn muokkauksen tavoitteena on tukea työkykyä ja mahdollistaa työn jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta.

Oppaaseen on koottu keinoja työn muokkaamiseen tilanteissa, joissa mielenterveyden häiriö tai lievemmät mielenterveyteen liittyvät oireet vaikuttavat työntekijän työssä pärjäämiseen. Oppaan ovat tuottaneet Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö vuonna 2018.

tutustu oppaaseen