Avoin tehtävä: Mielenterveyspoolin hankepäällikkö (määräaikainen, haku päättyy 6.6.2021)

24.5.2021
Mielenterveyspooli on 34:n mielenterveysalan järjestön yhteinen verkosto, joka vahvistaa mielenterveyttä Suomessa poliittisen ja viestinnällisen vaikuttamisen keinoin.

Mitä hankepäällikkö tekee?

Hankepäällikkö vastaa itsenäisesti hankesuunnitelman toteutumisesta Mielenterveyspoolin järjestöjen ohjauksessa. Työtehtäviin kuuluvat hankkeen johtaminen ja vastuu projektin kokonaisuudesta. 

Hankepäällikkö koordinoi ja vahvistaa järjestöjen vaikuttamis- ja antistigmatyötä, vastaa järjestöjen yhteisestä tietovarannosta ja ideoi sekä toteuttaa viestintää viestinnän asiantuntijan kanssa. Vaikuttamistyö ja viestintä kohdistuu sekä kansalaisiin että poliittisiin päättäjiin ja muihin vaikuttajiin. 

Mielenterveyspoolin vuoden 2021 erityinen teema on mielenterveysoikeudet, josta on tulossa viestintäkampanja syksyllä 2021. Työtä tehdään pääosin kansallisella tasolla, mutta hankepäällikkö osallistuu myös hyvinvointialue- ja kuntatason vaikuttamistyöhön.

Hankepäällikkö toimii eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan valmistelijana ja pääsihteerinä. Hän tukee järjestöjen yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelua. Hankepäällikkö tukee järjestöjen yhteistyön tiivistämistä.

Hankepäällikkö toimii hankkeen viestinnän asiantuntijan ja korkeakouluharjoittelijan esihenkilönä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

Edellytämme hankepäälliköltä

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai loppusuoralla olevia korkeakouluopintoja
  • kokemusta järjestö- tai vapaaehtoistyöstä
  • kokemusta vaikuttamistyöstä ja verkottumisesta
  • sosiaali-, terveys- tai viestintäalan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa 
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta 

Arvostamme sujuvaa englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Kokemus järjestöjen toiminnan kehittämisestä on eduksi. 

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu vaativuusryhmään 6. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 asti, mutta mahdollisuuksia jatkoon on.

Mielenterveyspooli-hankkeelle haetaan jatkorahoitusta, joten toiminta voi mahdollisesti jatkua määräajan jälkeen.

Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 6.6.2021 osoitteeseen hakemukset@mieli.fi 

Mikä on Mielenterveyspooli?

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

 Poolin jäsenistä Finfami, KoKoA –Koulutetut kokemusasiantuntijat, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti, Psykosociala förbundet, Suomen Klubitalot ja MIELI Suomen Mielenterveys toteuttavat yhteisen valtakunnallisen hankkeenMielenterveyspooli 2.0vuosina 2018-2021. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysjärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä, hyödyntää järjestöjen tuotoksia ja tiivistää järjestöjen yhteistyötä. Hankkeen hallinnoivana tahona ja työnantajana toimii MIELI Suomen Mielenterveys

Tiedustelut avoimesta tehtävästä

Kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, MIELI Suomen Mielenterveys ry 

etumimi.sukunimi@mieli.fi 

puh. 0400 659101

 

Hankepäällikkö Turkka Sinisalo, Mielenterveyspooli

etunimi.sukunimi@mieli.fi

puh. 040 8286553