Neuvottelukunta

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöelin.

Uusi neuvottelukunta nimitetään syksyllä 2023

  • Neuvottelukunta käsittelee ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmisteluasioita.
  • Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa mielenterveyden edistäminen valtionhallintoa poikkileikkaavaksi asiaksi.
  • Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamalla esiin mielenterveyden edistämisen näkökulmia ja pyrkii vähentämään mielenterveyteen liittyvää leimautumista lisäämällä tietoa.
  • Neuvottelukunta herättää keskustelua ja nostaa julkisuuteen asioita, jotka parantavat kansalaisten mielenterveyttä, mielenterveyden valmiuksia ja hyvinvointia.

Mielenterveyspoolin järjestöistä neuvottelukunnassa ovat mukana MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mielenterveyden keskusliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry ja Psykosociala Förbundet.

skotlannin parlamentti

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Paula Risikko (kok.)

Katso videolta Paula Risikon tervehdys.


Neuvottelukunta Skotlannissa

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta ja järjestöt matkustivat tammikuussa 2020 Skotlantiin tutustumaan maan mielenterveyspolitiikkaan. Kysyimme neuvottelukunnan kansanedustajilta, mikä matkasta jäi erityisesti mieleen.

Katso videolta Tarja Filatovin, Bella Forsgrénin, Katja Hännisen, Marko Kilven ja Anders Norrbackin vastaukset!

 


Ota yhteyttä

Puheenjohtaja Paula Risikko
paula.risikko(at)eduskunta.fi

Sihteeri Aija Salo
+358 40 620 9515
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sihteeri Kalle Erkkilä
+358 40 192 95 04
etunimi.sukunimi@mieli.fi