Neuvottelukunta

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöelin.

Mitä eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta tekee?

  • Neuvottelukunta käsittelee ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmisteluasioita.
  • Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa mielenterveyden edistäminen valtionhallintoa poikkileikkaavaksi asiaksi.
  • Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamalla esiin mielenterveyden edistämisen näkökulmia ja pyrkii vähentämään mielenterveyteen liittyvää leimautumista lisäämällä tietoa.
  • Neuvottelukunta herättää keskustelua ja nostaa julkisuuteen asioita, jotka parantavat kansalaisten mielenterveyttä, mielenterveyden valmiuksia ja hyvinvointia.

Mielenterveyspoolin järjestöistä neuvottelukunnassa ovat mukana MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mielenterveyden keskusliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry ja Psykosociala Förbundet.

skotlannin parlamentti

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Tarja Filatov (sd.)

Tarja Filatovin mukaan neuvottelukunnassa pitää löytää keinoja, joilla ihmisten mieli voi hyvin töissä ja mielenterveyden ongelmia voidaan ennaltaehkäistä.

Olemme neuvottelukunnassa inhimillisesti tärkeän asian kanssa tekemisissä, mutta myös taloudellisesti ja koko yhteiskunnan hyvinvointivaltion kestävyyden näkökulmasta. Meidän pitää löytää keinoja, joilla ihmisen mieli voi voida hyvin vähän raskaammissakin työolosuhteissa, ja ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriön syntyä. Toisaalta pitää löytää tukielementtejä, joilla saadaan mielenterveyskuntoutujien osaaminen ja työpanos yhteiskunnan ja oman hyvinvoinnin rakentamiseen.

 

Lue lisää Tarja Filatovin ajatuksia mielenterveydestä

Eduskuntaryhmien nimeämät jäsenet 2019-2023

Keskustan eduskuntaryhmä
kansanedustaja Hilkka Kemppi
kansanedustaja Pekka Aittakumpu

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Marko Kilpi
kansanedustaja Mia Laiho

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Sari Tanus
kansanedustaja Päivi Räsänen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
kansanedustaja Juho Eerola
kansanedustaja Kaisa Juuso

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Mikko Ollikainen
kansanedustaja Anders Norrback

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Tarja Filatov (pj)
kansanedustaja Kim Berg

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
kansanedustaja Merja Kyllönen
kansanedustaja Katja Hänninen

Vihreä eduskuntaryhmä
kansanedustaja Sofia Virta
kansanedustaja Bella Forsgrén

Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan edustajia eduskuntalolla 22.10.2019

Neuvottelukunta Skotlannissa

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta ja järjestöt matkustivat tammikuussa 2020 Skotlantiin tutustumaan maan mielenterveyspolitiikkaan. Kysyimme neuvottelukunnan kansanedustajilta, mikä matkasta jäi erityisesti mieleen.

Katso videolta Tarja Filatovin, Bella Forsgrénin, Katja Hännisen, Marko Kilven ja Anders Norrbackin vastaukset!

 


Ota yhteyttä

Puheenjohtaja Tarja Filatov
09 432 3112
tarja.filatov(at)eduskunta.fi

Sihteeri Kalle Erkkilä
+358 40 192 95 04
etunimi.sukunimi@mieli.fi