Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden edistäminen

10.12.2019
Mielenterveyden ja opiskelukyvyn vahvistaminen ovat ratkaisuja tulevaisuuden työkyvyn takaamiseksi.

Työelämän murros ja työhyvinvoinnin turvaaminen ovat suuria yhteiskunnallisia haasteita. Mielenterveyden ja opiskelukyvyn vahvistaminen ovat ratkaisuja tulevaisuuden työkyvyn takaamiseksi.

Opiskeluaika on keskeinen ajanjakso työelämätaitojen oppimisessa. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveystaitoja, taitoja itsensä tuntemiseen ja omasta sekä yhteisön jaksamisesta huolehtimiseen, on parannettava. Oppilaitos- ja opiskeluyhteisöjen on tuettava kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla ilmapiiriä, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Mielenterveystaitojen liittäminen osaksi opintoja on sijoitus työelämän hyvinvointiin. Mielenterveystaitoja on myös voitava päivittää läpi työuran tapahtuvan jatkuvan oppimisen aikana.

Mielenterveyteen liittyvien ennakkoluulojen vähentämisen ja avoimen yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin on oltava kaiken keskiössä. Mielenterveys on nähtävä jokaisen oikeutena ja keskeisenä kestävän yhteiskunnan voimavarana. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, joita voi oppia ja opettaa.

Nyyti ry:n vaikuttamistavoitteet ovat niitä muutoksia, joita yhteiskunnassa tulisi tapahtua, jotta nuorten ja opiskelijoiden mielenterveys ja opiskelu- sekä työkyky vahvistuisivat.

Tutustu ohjelmaan