Hallitusohjelmatavoitteet

4.4.2019
Mielenterveyspoolin kymmenen toimenpidettä hallituskauteen 2019 – 2023.

1. Rakennetaan kansallinen, vuoteen 2030 ulottuva mielenterveys- ja päihdeohjelma, joka kattaa mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja palvelujen kehittämisen kuntoutujille, omaisille ja läheisille.

2. Vahvaa tukea vanhemmille: tuetaan tulevien sukupolvien mielenterveyttä ja mielenterveystaitoja, kuten psyykkistä jaksamista ja kasvatustaitoja. Huomioidaan lapset aikuisten palveluissa, ja tuetaan vauvaperheitä ja lasta odottavia vanhempia varhaisessa vaiheessa.

3. Ehkäistään nuorten syrjäytymistä tuomalla apua lähemmäs. Taataan saumattomat hoitopolut koulusta terapioihin, ja vahvistetaan monitoimijaisia palveluita nuorisoasemista monikulttuurikeskuksiin ja kriisipäivystykseen. Kehitetään avohoitoa määrätietoisesti.

4. Luodaan terapiatakuu hoitoon pääsemiseksi kuukauden sisällä. Lyhytpsykoterapian tulee alkaa 28 päivän sisällä tarpeen tunnistamisesta, mikäli muut hoitomuodot eivät riitä. Hoidon tulee olla saatavilla omalla äidinkielellä.

5. Ehkäistään itsemurhia laaja-alaisesti. Onnettomuustutkintakeskuksen tulee julkaista vuosittain tutkintaselostus itsemurhista toimenpidesuosituksineen. Varmistetaan jokaiseen maakuntaan toimiva itsemurhien ehkäisytyö, jota toteutetaan myös kouluissa ja oppilaitoksissa.

6. Edistetään mielenterveyskuntoutujan voimavaroja takaamalla kuntoutumista tukevat olosuhteet, kuten riittävä toimeentulo ja lääkekorvaus, mahdollisuus työntekoon osatyökykyisenä ja tuki läheisille.

7. Luodaan työkalut päätösten mielenterveysvaikutusten arvioimiseksi valtioneuvoston kanslian johdolla. Arvioidaan vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja itsemurhakuolleisuuteen. Tuodaan sekä asiantuntijakuuleminen että kokemusasiantuntijuus rakenteisiin ja osaksi lainsäädäntöprosesseja.

8. Perustetaan edistävän ja ehkäisevän työn valtakunnallinen tietovaranto. Kootaan yhteen hyvät toimet mielenterveyden edistämiseksi ja tuetaan niiden käyttöönottoa.

9. Otetaan mielen hyvinvointi ja koetun elämänlaadun ja onnellisuuden mittaaminen osaksi kaikenikäisen väestön terveyden seurantaa THL:n väestötutkimuksissa.

10. Luodaan kestävät mallit edistävän ja ehkäisevän mielenterveystyön rahoittamiseksi. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat noin 11 miljardia vuodessa. Edistävä ja ehkäisevä mielenterveystyö on erittäin kustannusvaikuttavaa, ja investoitu pääoma maksaa itsensä takaisin moninkertaisena 5-10 vuoden sisällä.