Mielenterveyden talouslukuja

4.4.2019
Heikentyneen mielenterveyden kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa.

Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin

Kaikista mielenterveyden häiriöistä 50 prosenttia alkaa ennen ennen 15. ikävuotta ja 75 prosenttia ennen 25. ikävuotta

Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin Kaikista mielenterveyden häiriöistä 50 prosenttia alkaa ennen ennen 15. ikävuotta ja 75 prosenttia ennen 25. ikävuotta 

Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneet 18–24-vuotiaat

Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneet 18–24-vuotiaat

Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus ikäluokasta nousi 2004–2018 yli 110 prosenttia.

16–24-vuotiaista nuorista yhä useampi on työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä

16–24-vuotiaista nuorista yhä useampi on työkyvyttömyyseläkkeellä 3 233 nuorta vuonna 2000 ja 6185 nuorta vuonna 2018.

Lähteet:
Lifetime prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders in national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005.
Tilastot.etk.fi
sotkanet.fi

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä

Lähes kaikilla on elämänsä aikana mielenterveyden ongelmia, kuten pitkittynyttä stressiä, ahdistusta tai unettomuutta.

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä Lähes kaikilla on elämänsä aikana mielenterveyden ongelmia, kuten pitkittynyttä stressiä, ahdistusta tai unettomuutta.

Joka toinen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriöstä.

Joka toinen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriöstä.

Aikuisista 20–25 prosenttia sairastaa mielenterveyden häiriötä vuosittain.

Aikuisista 20–25% sairastaa mielenterveyden häiriötä vuosittain.

Vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Lähteet: Lifetime prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders in national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005 Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset – Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi. Vaasan yliopisto 2016. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017.

Mielenterveyden edistäminen on kustannusvaikuttavaa

  • Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä 51,5 prosenttia on mielenterveysperusteisia.
  • Heikentyneen mielenterveyden aiheuttamat kustannukset ovat 5,3 prosenttia bkt:sta eli 11,1 miljardia euroa mikä tarkoittaa palkansaajaa kohden 3500 euroa vuodessa.
  • Mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen 10–15 prosenttia nostaisi bkt:ta pitkällä aikavälillä +0,3–0,5 prosenttia.
  • Sijoitus itsemurhien ehkäisemiseen on tuottanut tulosta 39,11-kertaisesti.
  • Lisäsijoitus masennuksen ja ahdistuksen hoitoon tuottaa. 15 vuoden kuluessa hyöty on 3,3–5,7 -kertainen

Lähteet: Tilastot.etk.fi. Health at a Glance: Europe 2018 – OECD 2018.
Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2018.
Commissioning Cost-Effective Services for Promotion of Mental Health and Wellbeing and Prevention of Mental Ill-Health. Public Health England, 2017. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2018.

© MIELI ry
Koonnut Samuel Salovuori
Julkaistu Mieli-lehdessä 2020

Tutustu Mieli 2020 -julkaisuun

Muita aiheeseen liittyviä materiaaleja

Tilastokatsaus: Mielenterveys ja työelämä

Mielenterveys ja työkyvyttömyyseläkkeet