Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluissa

10.12.2019
Tutkimus käsittelee kokemusasiantuntijuuden merkitystä julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä.

Tutkimuksessa selviää, että kokemusasiantuntijuus merkitsee eri kokemusasiantuntijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville hyvin samanlaisia asioita, sillä motiivit, toiminnan tavoitteet sekä toimintaan päätymisen lähtökohdat ovat monella hyvin samanlaiset. Kokemusasiantuntijuus antaa paljon kokemusasiantuntijan palvelun käyttäjälle, kuin myös kokemusasiantuntijalle itselleen.

Tulevaisuuden näkymät ovat sekä positiivisia että huolestuneita – toimintaan sekä sen kasvuun uskotaan, vaikka sen toteuttamisen muodot ovatkin epäselviä. Tutkimuksessa selvisi, että kokemusasiantuntijuus on ihmiselle suuri rikkaus, mikä on auttanut ihmisen itsensä pois vaikean historiansa taakasta niin, että kokemusta voi käyttää hyödyksi auttamalla samankaltaisessa tilanteessa olevaa toipujaa.

Kokemusasiantuntijoita käytetään palveluiden kehittämisessä hyödyksi monipuolisesti, vaikka uusia toimintoja kokemusasiantuntijoille voisi myös kehittää. Kokemusasiantuntijuuden arvostus näkyi selkeästi sekä kokemusasiantuntijoiden että heidän kanssaan työskentelevien ajatuksissa tutkimuksen haastatteluissa.

Tutkimuksesta voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että kokemusasiantuntijuutta arvostetaan, vaikka sen arvostusta esimerkiksi palkan maksamisessa voisi myös lisätä. Kokemusasiantuntijuuden pohja on kuitenkin kunnossa: toiminta antaa sekä antajalle että vastaanottajalle paljon. Tämä lisää toiminnan tulevaisuuden valoisuutta sekä sen sisällön kehittämisen potentiaalia.

Tutkimuksen ovat tehneet Elina Jouppi, Kaisu Sahamies ja Tiina Vilppolahti vuonna 2016.

Lue tutkimus