Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluissa

10.12.2019
Tutkimus käsittelee kokemusasiantuntijuuden merkitystä julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä.

Mitä on kokemusasiantuntijuus?

Yleisesti käytetyn määritelmän mukaan kokemusasiantuntija-nimitystä käytetään henkilöstä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmista palvelun käyttäjänä, kuntoutujana tai omaisena.

Kokemusasiantuntijan asiantuntijuus ei perustu muodolliseen koulutukseen, vaan se rakentuu ihmisen välittömästä, omakohtaisesta kokemuksesta. Toisaalta myös kokemusasiantuntijoille on saatavilla koulutusta ja toisinaan sitä jopa edellytetään.

Tutkimusongelma ja -kysymykset

Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen julkisen sektorin palvelujen kehittämisessä -tukimuksen tutkimusongelma on se, miten kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty palveluiden kehittämisessä ja miten heidän asiantuntemustaan arvostetaan.

Tutkimuskysymyksiä ovat:

  • millaisia merkityksiä kokemusasiantuntijat sekä heidän kanssaan työskentelevät antavat toiminnalleen?
  • millaisia tulevaisuuden visioita toiminnalla nähdään olevan?

Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan, mille tasolle kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä sijoittuu erilaisissa osallisuuden malleissa. Tutkimus suuntautuu myös kokemusasiantuntijatoiminnan asemaan yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Kokemusasiantuntijuus antaa paljon

Tutkimuksessa selviää, että kokemusasiantuntijuus merkitsee eri kokemusasiantuntijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville hyvin samanlaisia asioita. Motiivit, toiminnan tavoitteet sekä toimintaan päätymisen lähtökohdat ovat monella hyvin samanlaiset. Kokemusasiantuntijuus antaa paljon kokemusasiantuntijan palvelun käyttäjälle, kuin myös kokemusasiantuntijalle itselleen.

Kokemusta voi käyttää hyödyksi auttamalla samankaltaisessa tilanteessa olevaa toipujaa

Tulevaisuuden näkymät ovat sekä positiivisia että huolestuneita – toimintaan sekä sen kasvuun uskotaan, vaikka sen toteuttamisen muodot ovatkin epäselviä. Tutkimuksessa selvisi, että kokemusasiantuntijuus on ihmiselle suuri rikkaus, mikä on auttanut ihmisen itsensä pois vaikean historiansa taakasta niin, että kokemusta voi käyttää hyödyksi auttamalla samankaltaisessa tilanteessa olevaa toipujaa.

Kokemusasiantuntijoita käytetään palveluiden kehittämisessä hyödyksi monipuolisesti, vaikka uusia toimintoja kokemusasiantuntijoille voisi myös kehittää. Kokemusasiantuntijuuden arvostus näkyi selkeästi sekä kokemusasiantuntijoiden että heidän kanssaan työskentelevien ajatuksissa tutkimuksen haastatteluissa.

Kokemusasiantuntijuutta arvostetaan

Tutkimuksesta voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että kokemusasiantuntijuutta arvostetaan, vaikka sen arvostusta esimerkiksi palkan maksamisessa voisi myös lisätä. Kokemusasiantuntijuuden pohja on kuitenkin kunnossa: toiminta antaa sekä antajalle että vastaanottajalle paljon. Tämä lisää toiminnan tulevaisuuden valoisuutta sekä sen sisällön kehittämisen potentiaalia.

Tutkimuksen ovat tehneet Elina Jouppi, Kaisu Sahamies ja Tiina Vilppolahti vuonna 2016.

Lue tutkimus

Mielenterveyspoolin järjestöt kouluttavat kokemusasiantuntijoita

KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat on yhdistys, joka edistää kokemusasiantuntijatoimintaa, tuo kokemusasiantuntijuuden osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia, tukee kokemusasiantuntijoita ja valvoo heidän etuaan.

Mielenterveyden keskusliitto järjestää koulutusta kokemusasiantuntijoille ja vertaisohjaajille, myös verkossa toimiville vertaisohjaajille. Keskusliitosta voi myös tiedustella kokemuspuheenvuoroa tapahtumiin.