Klubitalomenetelmä

18.5.2020
Suomen Klubitalot ry:n julkaisema kirja esittelee mielenterveyspalvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä kokemuksia ja näkemyksiä palvelujen kehittämiseksi. 

Mikä on klubitalo?

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia, yhdenvertaisia yhteisöjä. Ne täydentävät psykososiaalisia palveluja ja edistävät kuntoutujajäsenten toipumista. 

Klubitalot tarjoavat jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Monen jäsenen kohdalla tavoitteena on työelämään tai opintoihin palaaminen.

Mikä on klubitalomenetelmä?

Klubitalomenetelmän toiminta on määritelty kansainvälisissä laatusuosituksissa. Ne ovat lähtökohtana myös Klubitalojen laadun arvioinnissa. Kansainvälinen Klubitalojen järjestö (Clubhouse International) koordinoi toiminnan kehittämistä maailmanlaajuisesti, sekä Euroopan Klubitalojen järjestö (Clubhouse Europe) vastaavasti Euroopassa. 

Mikäli Klubitalon toiminta järjestetään laatusuosituksia soveltaen, sen vaikutukset hyödyttävät kuntoutujajäseniä, heidän läheisiään, rahoittajatahoja ja sosiaaliturvarahastoja muun muassa vähentämällä perinteisen psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta, käyttöä ja kustannuksia.

Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan hinnalla pyöritettäisiin Klubitalon toimintaa vuoden ajan. Kuva: Suomen Klubitalot ry
Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan hinnalla pyöritettäisiin Klubitalon toimintaa vuoden ajan. Kuva: Suomen Klubitalot ry

Klubitalot parantavat jäsenten elämänlaatua

Tutkimustulokset osoittavat, että säännöllinen osallistuminen vähentää jäsenten sairaalahoidon tarvetta ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.

Toiminta perustuu vertaistukeen, tasa-arvoisuuteen, yhteisöllisyyteen ja jäsenten elämänhallinnan ja itsemääräämisen vahvistumiseen, mikä vapauttaa kuntoutujat psykiatrisen potilaan roolista.

Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön hoitokustannuksista
Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön hoitokustannuksista / Kuva: Suomen Klubitalot ry

Klubitalot toimivat ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille

Kaikilla Klubitaloilla saa tukea työllistymiseen. Klubitalolla tuetaan jäseniä omien yksilöllisten polkujen löytymisessä, tavoitteiden asettamisessa ja niitä kohti etenemisessä. 

Jäsenet saavat tukea Klubitalolta työkokeilu- ja työharjoittelupaikkojen löytämiseen ja tuetun työn tai itsenäisen työn löytämiseen.

Klubitalojen työhönvalmentajat auttavat jäseniä työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. 

Klubitalojen siirtymätyo

Siirtymätyöpaikan järjestävät Klubitalo ja työnantaja. Klubitalon jäsen palkataan paikkaan yleensä 6–9 kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Työ on perustason osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin 2–4 tuntia päivässä, 1–5 päivänä viikossa. Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Klubitalojen tuetun työn malli

Tuettu työ tarkoittaa palkkatyötä tavallisella työpaikalla. Tällöin työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen. Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös tuetussa työssä työhönvalmentaja on jäsenen tukena, ja tukee sekä työntekijää että työnantajaa työllistymisen eri vaiheissa yksilöllisesti.

Klubitaloilta saa yksilöllistä tukea opintoihin ja niihin hakemiseen

Klubitalojen opintovalmennus on opinnoissa tukemista erilaisin keinoin ja ohjaamista opintojen pariin. Klubitalolla opiskelija voi saada tiiviimpää henkilökohtaista tukea, kuin mitä oppilaitos pystyy tarjoamaan.

Klubitalon opintovalmennuksessa opiskelija saa tukea opintojen aikataulutukseen, opiskelutekniikoihin, jaksamiseen ja arjen hallintaan liittyen. Klubitalolla voi suorittaa käytännön harjoitteluja ja toteuttaa näyttöjä. Klubitalo voi lisäksi auttaa harjoittelupaikan etsimisessä. 

Keskeisin hyöty on, että opiskelijat selviävät opinnoissaan ja tarpeettomien keskeytysten määrä vähenee tai opintoihin hakeutuvat pääsevät opiskelemaan ja tätä kautta etenemään elämässään.

”Mieleni minun tekevi” -kirja yhdistelee tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia

”Mieleni minun tekevi” -kirja kuvaa  tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia yhdistelemällä 

  1. klubitalomallin kehitystä 20 vuoden aikana Suomessa psykososiaalisten palvelujen täydentäjäksi
  2. Klubitalojen integroitumista osaksi alueellisia mielenterveyspalveluja, joihin klubitalomalli on jo joissakin sairaanhoito- ja sosiaali- ja terveydenhuoltopiireissä juurtunut.

Tutustu ”Mieleni minun tekevi” -kirjaan

Lataa kirja

Lue lisää Klubitaloista

Suomen Klubitalot ry:n verkkosivut