Video: Helsingin yliopiston valtaus

29.9.2023
Mielenterveyspooli vieraili Helsingin yliopiston valtauksella torstaina 29.9.2023. Kysyimme valtaajilta, miten leikkaukset vaikuttavat opiskelijoiden mielenterveyteen.

“On ihan selvää, että kun erityisesti pienituloisilta leikataan, niin se vaikuttaa suoraan jokapäiväiseen elämään. Kun on taloudellinen ahdinko, niin se aiheuttaa ahdistusta ja lamaannusta”, Helsingin yliopiston valtaaja Deniz Kemppainen sanoo.

Kemppainen on ollut mukana valtauksessa sen alusta saakka. Torstaina 29.9.2023 valtaus oli jatkunut kymmenen päivää.

Valtaajat vastustavat muun muassa asumisen tuen leikkauksia ja lukukausimaksuja. He vaativat myös opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen turvaamista.

“Jos on pakko käydä töissä opintojen ohella, koska tuet leikataan, niin siinä on tosi iso uupumisvaara – meillä on jo muutenkin niin uupuneet opiskelijat”, Kemppainen toteaa.

Esimerkiksi Mielenterveyspoolin jäsenjärjestö Nyyti ry on nostanut esiin huolta siitä, että toimeentuloon liittyvä stressi muodostaa merkittävän riskitekijän opiskelijan psyykkiselle hyvinvoinnille. Nyyti ry:n mukaan leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon ovat myös leikkauksia opiskelijoiden mielenterveyteen.

Toimeentulo vaikuttaa opiskelukykyyn

“Pelkästään sillä, että aiotaan jäädyttää opintotuen indeksit, niin pitää yksinkertaisesti miettiä enemmän, miten riittää raha ruokaan. Ja sillähän on valtavat vaikutukset mielenterveyteen”, opiskelija Sakari Bister kertoo.

Myös Bister on ollut mukana valtauksessa sen alusta saakka.

Hänen mukaansa tällä hetkellä opintotuki menee suurimmalta osalta vuokraan.

“Sillä että joutuu jatkuvasti miettimään toimeentuloaan, on valtava vaikutus jaksamiseen arjessa ja opiskeluun”, hän sanoo.

Valtaus on lisännyt yhteisöllisyyttä

“Täällä on ollut ehkä yhteisöllisempi tunnelma kuin missään, missä olen ollut vähään aikaan”, Bister kertoo.

Hän kuvaa tunnelmaa rohkaisevaksi ja toisia tukevaksi.

“Opiskelijoiden äänet tuntuvat hukkuvan aika helposti. Täällä olemme saaneet ne yhteisesti kuuluviin. Koen, että se on ollut itselleni valtava voimavara”, hän kuvailee.

Myös Deniz Kemppainen näkee valtauksen henkilökohtaisesti merkittäväksi.

“Se, että me olemme kaikki tulleet tänne yhteen, on minulle itselleni tosi lämmittävä kokemus.Ympäri Suomen vallattu oppilaitoksia, niin se on osoitus yhteisestä rintamasta tällaista tuhoavaa politiikkaa vastaan”.