Työnantaja, sijoita mielenterveyden pääomaan!

Viime vuonna yli 100 000 suomalaista sai työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden häiriöiden takia

Luku on suurempi kuin Mikkelin, Kotkan tai Salon asukasluku.
Heikentyneen mielenterveyden työmarkkinakustannukset ovat Suomessa vuodessa 4,7 miljardia euroa.
Summalla peruskorjaisi Olympiastadionin 16 kertaa, rakentaisi 118 Turun Toriparkkia tai 17 Tampereen Ratikkaa.
Nyt on aika muuttaa työelämän numeroita.

Säästä rahaa ja auta ihmisiä voimaan paremmin työelämässä!

Mielenterveyden pääoma viittaa mielenterveyden keskeiseen merkitykseen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Hyvä mielenterveys parantaa mahdollisuuksia onnistua työelämässä.

Työpaikoilla hyvä mielenterveys näkyy yleisenä hyvinvointina ja psyykkisen kuormittuneisuuden vähentymisenä.

Hyvinvoivat työntekijät ovat luovempia, sitoutuneempia ja parempia ratkaisemaan ongelmia. Hyvinvoiva työyhteisö sopeutuu, joustaa ja palautuu paremmin muutoksista ja vastoinkäymisistä.

Työntekijöiden mielenterveyden vahvistaminen ja epäkohtiin puuttuminen lisäävät työyhteisön tuottavuutta ja vähentävät poissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Se edistää liiketoimintaa lisäämällä tuottavuutta ja suorituskykyä.

Siksi työyhteisön mielenterveyden vahvistaminen on paras investointi, jonka voit tehdä tänä vuonna!

sijoita_mielenterveys_pääoma

Käytännön esimerkkejä on paljon – otetaan ne laajasti käyttöön!

Suomessa on jo luotu onnistuneita malleja, jotka ovat vähentäneet heikentyneen mielenterveyden kustannuksia merkittävästi.

SOK:n sijoitus mielenterveyteen tuli takaisin kymmenkertaisena

SOK:n työhyvinvoinnista vastaavan johtajan Sanna-Mari Myllysen mukaan mielenterveys on elämäntilanneasia, johtamisasia ja yhteiskunnallinen kehitysasia.
SOK:n työhyvinvoinnista vastaavan johtajan Sanna-Mari Myllysen mukaan mielenterveys on elämäntilanneasia, johtamisasia ja yhteiskunnallinen kehitysasia.

S-ryhmään kuuluvalla SOK:lla huomattiin vuonna 2018 mielenterveysperustaisten poissaolojen kasvaneen. SOK:n pääkonttorilla otettiin sen takia käyttöön muun muassa seuraavia keinoja:

  • Koulutusta mielenterveydestä ja jaksamisesta johtoryhmille
  • Ennaltaehkäisevät sähköiset palvelut
  • Työterveyspsykologin yksilövastaanotot
  • Lyhytpsykoterapian tarjoaminen työntekijöille

Tulokset olivat erinomaisia. Mielenterveyden häiriöstä johtuvat sairaspoissaolopäivät vähenivät yli kolmanneksella edellisvuoteen verrattun. 16 000 euron kustannuksilla saavutettiin kuudessa kuukaudessa noin 175 000 euron säästöt. 

Mielenterveyteen sijoitetun rahan tuottama taloudellinen hyöty oli siis jopa kymmenkertainen!

”On todella tärkeää, että työntekijä ei jää pitkälle sairaslomalle, vaan mieluummin työtä kevennetään ja muutetaan tarvittavaksi ajaksi.”

Lue lisää

Kempeleen kunta vähensi sairauspoissaoloja neljänneksellä

Kempeleen kunnassa otettiin käyttöön Työ jaksamisen tukena -toimintamalli mielenterveyden vahvistamiseksi.
Kempeleen kunnassa otettiin käyttöön Työ jaksamisen tukena -toimintamalli mielenterveyden vahvistamiseksi.

Kempeleen kunnan tavoite oli saada mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen määrät hallintaan ja vähenemään. Lisäksi haluttiin saada aikaiseksi malli, jonka avulla madalletaan kynnystä ottaa mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot puheeksi.

Kempele kehitti yhteisen toimintamallin työterveyshuollon, pääluottamushenkilöiden, työsuojeluvaltuutettujen ja esihenkilöiden kanssa.

Mallilla viestitään työntekijälle, että

  • mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisiä työelämässä
  • työntekijä ei ole yksin asioiden kanssa

Tuloksena mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuosien 2018 ja 2019 välillä noin 25 prosenttia.

Työntekijän tehtävää räätälöidään yleensä omaan työyhteisöön sopivaksi. Työntekijä voi tehdä alussa töitä lyhyemmällä työajalla ilman, että palkkaa alennetaan. Työaikaa nostetaan hiljalleen. Tämän mallin mukaisesti työhön palaamisen sairauslomilta sekä sairauslomien välttämiset ovat onnistuneet hyvin. Minna Vinkki, Kempeleen kunnan henkilöstöpäällikkö

Lue lisää

Mitä työpaikallasi voidaan tehdä käytännössä?

Työ joustaa, mieli lepää! Mielenterveydellä on suuri merkitys kykyymme tehdä työtä. Ja toisin päin – työ vaikuttaa mielenterveyteemme.

Työ joustaa, mieli lepää!

Mielenterveydellä on suuri merkitys kykyymme tehdä työtä. Ja toisin päin – työ vaikuttaa mielenterveyteemme. Hyviä käytäntöjä mielenterveyden vahvistamiseksi on paljon. Nyt on aika ottaa ne käyttöön. Tälle sivulle on koottu käytännön ohjeita, joilla lisäät mielen hyvinvointia työpaikallasi.

Lue lisää
Luodaan yhdessä huomisen mielekäs työelämä – Tule mukaan!

Luodaan yhdessä huomisen mielekäs työelämä – Tule mukaan!

Oletko kiinnostunut levittämään viestiä mielenterveyttä vahvistavasta työelämästä? Tälle sivulle on koottu Mielenterveyspoolin työelämäkampanjan materiaaleja, joita voit käyttää vapaasti!

Lue lisää

Mielenterveydestä huolehtiminen ja sen tukeminen kaikilla tasoilla on sijoitus, joka tuottaa sekä henkistä että aineellista hyvinvointia. Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030