Työ joustaa, mieli lepää!

Mielenterveydellä on suuri merkitys kykyymme tehdä työtä.

Ja toisin päin – työ vaikuttaa mielenterveyteemme.

Hyviä käytäntöjä mielenterveyden vahvistamiseksi työpaikoilla on paljon.

Nyt on aika ottaa ne käyttöön työpaikoilla koko Suomessa!

Tälle sivulle on koottu käytännön ohjeita, joilla lisäät mielen hyvinvointia työpaikallasi.

Tule mukaan luomaan huomisen mielekästä työelämää!

Mitä työpaikoilla voidaan tehdä käytännössä mielenterveyden vahvistamiseksi?

1. Suunnitelmallinen johtaminen

Mielenterveyden vahvistaminen työpaikalla on vaikuttavinta, kun koko organisaatio on sitoutunut siihen. Johdon avoin ja kiinnostunut asennoituminen mielenterveyskysymyksiin vaikuttaa koko työyhteisön asenteisiin ja tapaan toimia. Mielenterveyden johtamisessa on kyse myös organisaatiokulttuurin kehittämisestä.

Mielenterveyden vahvistaminen on syytä huomioida monissa työpaikan toimissa lakisääteisistä suunnitelmista muutosjohtamiseen ja palkitsemisjärjestelmistä ristiriitojen ratkaisumalleihin.

2. Työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä

Hyvä mielenterveys rakentuu arjessa. Mielenterveyden kannalta on tärkeää, että työnteko on sujuvaa. Sen vastapainoksi tarvitaan mahdollisuuksia palautua, niin työpäivän aikana kuin sen jälkeen.

Työntekijöiden ja työyhteisön mielenterveyttä vahvistavat myös työpaikan myönteinen työilmapiiri sekä kannustava, toisiinsa luottava ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut työyhteisö. Hyvä ilmapiiri helpottaa avun pyytämistä. Tämä puolestaan tukee työntekoa. Myös sujuva tiedonkulku palvelee työntekoa ja auttaa välttämään epäselvyyksiä.

Työn sujuminen, riittävä palautuminen ja myönteinen ilmapiiri tukevat kaikki toisiaan. Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa työpaikan arkikäytänteistä. Esihenkilöillä ja johdolla on kuitenkin erityisen suuri vastuu työntekijöiden ja työyhteisön mielenterveyden tukemisessa. Siksi lähijohtamista tulisi tukea ja kehittää suunnitelmallisesti.

3. Työpaikalla tuetaan mielenterveyttä erilaisissa elämäntilanteissa

Mielenterveyden voimavarat vaihtelevat eri elämäntilanteissa. Jaksamista voi verottaa työstressi tai yksityiselämän kuormitus. Hetkellisesti sitä on mahdollista kestää, mutta silloin tarvitaan tukea, jolla estetään haitallisten vaikutusten kertyminen.

Stigman eli häpeäleiman vähentäminen on keskeinen keino vahvistaa mielenterveyttä työelämässä. Puhumattomuus ja häpeä nostavat kynnystä avun pyytämiseen, mikä voi huonontaa tilannetta entisestään. Kuormittunut työntekijä ei välttämättä muista tarjolla olevia tukikeinoja tai hänen voimavaransa eivät riitä avun hakemiseen. Siksi on tärkeää aktiivisesti tiedottaa työpaikalla käytössä olevasta tuesta.

Sitoudu mielenterveyden vahvistamiseen työpaikallasi

hyvan_mielen_tyopaikka_logo

Hae Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä

Merkki on kehitetty MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä, joka on mielenterveyden edistämiseen ja kriisiauttamiseen keskittynyt asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.

Merkki on syntynyt osana Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa suomalaista työelämää sekä kansanterveyttä luomalla mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja työpaikoille.

Tutustu merkkiin

hyvan_mielen_tyopaikka

Tutustu mielenterveyden edistämisen työkaluihin

Työterveyslaitos on koonnut Hyvän mielen työpaikka -materiaalin, joka antaa esihenkilöille välineitä mielenterveyden edistämiseen työpaikoilla.

Hyvinvointia voidaan tukea lisäämällä tietoisesti työntekijöiden voimavaroja, kuten työn imua, osaamista, pystyvyyden tunnetta ja mahdollisuuksia palautumiseen.

mielenterveys_tule_mukaan_kampanja_mielekäs_työ

Osallistu kampanjaan!

Oletko kiinnostunut levittämään viestiä mielenterveyttä vahvistavasta työelämästä?

Osallistu kampanjaan – me kerromme miten voit auttaa!

Tule mukaan rakentamaan huomisen mielekästä työelämää.

Ota yhteyttä

Mielenterveyden tukeminen työssä on sekä voimavarojen vahvistamista että epäkohtiin puuttumista. - Työterveyslaitos

Päättäjä, vahvista mielen hyvinvointia ja paranna työllisyyttä!

Mielenterveysongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Ne ovat yleisin syy myös sairauspäivärahan saamiselle. Nyt on aika muuttaa suuntaa! Mielenterveyteen panostaminen on keskeinen keino työllisyysasteen nostamisessa.

Lue lisää
Luodaan yhdessä huomisen mielekäs työelämä – Tule mukaan!

Luodaan yhdessä huomisen mielekäs työelämä – Tule mukaan!

Oletko kiinnostunut levittämään viestiä mielenterveyttä vahvistavasta työelämästä? Tälle sivulle on koottu Mielenterveyspoolin työelämäkampanjan materiaaleja, joita voit käyttää vapaasti!

Lue lisää