Turkka Sinisalo valittiin Mielenterveyspoolin hankepäälliköksi

18.2.2020
Mielenterveyspooli 2.0 -hankkeen ohjausryhmä on valinnut Turkka Sinisalon hankkeen uudeksi päälliköksi.

Turkka Sinisalo on aiemmin toiminut muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntijana sekä kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan pääsihteerinä. Hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä eri järjestöissä muun muassa terveydenhuollon ja mielenterveyden järjestöjen saralla.

“Mielenterveyspooli hankkeena on saavuttanut vain muutamassa vuodessa merkittävää näkyvyyttä sekä tuloksia. Paras esimerkki tietysti on Terapiatakuu-kansalaisaloitteen eteneminen eduskunnan käsittelyyn. Tätä tärkeää työtä on suuri ilo lähteä jatkamaan ja tavoitteena on varmistaa, että aloite toteutetaan onnistuneesti”, Sinisalo sanoo.

Hankepäällikön tehtävänä on vastata itsenäisesti hankesuunnitelman toteutumisesta Mielenterveyspoolin järjestöjen ohjauksessa. Työtehtäviin kuuluvat hankkeen johtaminen ja vastuu projektin kokonaisuudesta. 

Hankepäällikön tehtävänä on myös koordinoida ja vahvistaa järjestöjen vaikuttamis- ja antistigmatyötä. Vaikuttamistyö ja viestintä kohdistuu sekä kansalaisiin että poliittisiin päättäjiin ja vaikuttajiin.

Vuonna 2020 Mielenterveyspooli keskittyy erityisesti mielenterveyden edistämiseen työelämässä. Aihe on saanut näkyvyyttä julkisuudessa erityisesti kohonneiden sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamien kustannusten takia. 

Mielenterveyspoolin tehtävänä on lisätä tietoisuutta teeman tärkeydestä ja viestiä päättäjille tehokkaista keinoista edistää mielenterveyttä työelämässä.

“Tarvitsemme laajamittaisia muutoksia työpaikoille kaikenlaisissa työyhteisöissä. Muutokseen tarvitsemme esimerkiksi parempaa johtamista, tehokkaampaa tarttumista jo ilmenneisiin ongelmiin sekä työn muotoilun mahdollisuuksien hyödyntämistä. Lisäksi yhteiskunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa siihen miten esimerkiksi työsuojelussa voidaan puuttua myös psykososiaalisiin kuormittavuustekijöihin”, hän kertoo.

Yhteystiedot

Turkka Sinisalo
+358 40 828 6553
etunimi.sukunimi@mieli.fi