Terapiatakuusta on tehtävä totta kehysriihessä

5.4.2022
Terapiatakuulle on taattava riittävät resurssit kehysriihessä osana hoitotakuun rahoitusta. Terapiatakuun vuosittaiset kustannukset ovat arviolta 35 miljoonaa euroa, mutta ne palautuvat moninkertaisesti.

Suomalaisten hyvinvointia uhkaava kuormitus on kasvanut muun muassa koronapandemian ja Venäjän oikeudettoman hyökkäyssodan takia. 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n juuri julkaistun kyselytutkimuksen mukaan lähes joka toinen (45 prosenttia vastaajista) kokee hyvinvointia ja jaksamista vähentävää kuormitusta. 

Nuorten aikuisten vastaukset ovat hälyttäviä: heistä kuormitusta kertoi kokevansa nyt jopa 77 prosenttia. Huolestuttavia lukuja on nähty jo aiemmin muun muassa Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa.

OECD arvioi jo vuonna 2018, että heikentyneen mielenterveyden vuosikustannukset Suomelle ovat 11 miljardia euroa.

MIELI ry:n tuoreen kyselyn mukaan suomalaisten kokema kuormitus on selvästi kasvanut viime vuodesta. Samaan aikaan koronakriisi on lisännyt mielenterveyden hoitovelkaa. 

Toimia mielenterveyden vahvistamiseksi tarvitaan välittömästi.

Kehysriihessä on taattava resurssit Terapiatakuulle

Terapiatakuu on toteuttava täysimittaisesti osana hoitotakuuta. Kaikki hallituspuolueet sitoutuivat viime eduskuntavaaleissa Terapiatakuun mukaisiin tavoitteisiin.

Hallituksen esityksessä hoitotakuusta Terapiatakuu on kuitenkin jäämässä tyngäksi.

Terapiatakuu maksaa noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Sillä voidaan saada 500 koulutetun mielenterveysalan ammattilaisen lisätyöpanos perusterveydenhuoltoon. Lisäksi määrärahaan sisältyy panostuksia nykyisten ammattilaisten täydennyskoulutukseen.

Tästä hyvinvointi-investoinnista on mahdollista saada merkittäviä säästöjä. Peruspalveluissa saatavilla oleva, riittävän varhain aloitettu näyttöön perustuva psykososiaalinen hoito tai psykoterapia voisi siirtää arviolta jopa 7500 henkilöä etuuksien piiristä työelämään.

Mielenterveyspalvelut on nostettava hallituksen kehysriihessä korkealle tärkeysjärjestyksessä. Nyt on viimein aika taata riittävä rahoitus ja tehdä Terapiatakuusta totta.