Taiteen Sulattamo ry liittyi Mielenterveyspoolin jäseneksi – kesäkokouksessa puhuttiin Terapiatakuusta ja uudesta sotesta

18.6.2019
Mielenterveyspoolissa on nyt yhteensä 30 järjestöä. Kesäkokouksessa Helsingin kaupungintalolla vierailivat Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa ja HUS:n psykiatrian toimialajohtaja Matti Holi.

Taiteen Sulattamo ry hyväksyttiin kesäkokouksessa Mielenterveyspoolin jäseneksi. Tervetuloa mukaan!

Taiteen Sulattamo ry on mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien erityisryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustama yhdistys. Sen tehtävänä on tuottaa yhteisöllistä taidetta ja antaa mahdollisuus jokaiselle ihmiselle olla osana taidetta tuottavaa yhteisöä.

Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuun kautta. Yhdistys on perustettu keväällä 2013.

Liityimme Mielenterveyspooliin jäseneksi, koska haluamme tuoda mielenterveystoipujien äänen kuuluvaksi ja näkyväksi yhteiskunnassa.

Sanna Vesikansa Kaupungintalo Mielenterveyspooli
Kesäkokousta emännöi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa kertoi kokouksessa kaupungin suunnitelmista mielenterveyspalveluiden korjaamiseen paremmalle tasolle. Kaupunki on esimerkiksi palkkaamassa 10 uutta psykologia nuorisoasemalle ja pilotoimassa matalan kynnyksen mielenterveysvastaanottoa.

Vesikansa analysoi järjestöjen kanssa myös sote-uudistuksen tulevaa rakentamista. Hän painotti järjestöjen roolin tärkeyttä ennaltaehkäisevässä työssä. Edistävä ja ennaltaehkäisevä työ tuleekin Vesikansan mukaan ottaa huomioon sekä sote-uudistuksessa että entistä vahvemmin kaupungin omassa toiminnassa.

Matti Holi HUS Terapiatakuu
HUS:n psykiatrian toimialajohtaja Matti Holi keskusteli kokouksessa Terapiatakuun toteuttamisesta.

HUS:n psykiatrian toimialajohtaja Matti Holi korosti kokouksessa puheenvuoroissaan nopean avun saannin tärkeyttä.

Esimerkiksi 10 kerran lyhytterapia kannattaa myöntää kaikille, joiden oireet nopean arvion perusteella helpottuisivat sen myötä.

Mikäli psykologisen kattavan arvion tekeminen vie 12 työtuntia, on perustellumpaa käyttää työtunnit arvion sijaan suoraan hoitotyöhön – mikäli siitä olisi potilaalle selkeä hyöty.

HUS:n mallissa terapiaan ohjaaminen voi tapahtua jo lyhyen puhelinkeskustelun ja sen myötä tehdyn yleislääkärin arvion jälkeen. Lisäksi HUS on ottanut käyttöön terapian laaturekisterin, jolla seurataan hoidon vaikuttavuutta. Laaturekisterissä kirjataan lyhyillä luonnehdinnoilla ja luottamuksellisesti, miten tyytyväinen potilas on ollut omaan hoitoonsa, ja miten hän on toipunut.

Potilaan oma ääni saadaan näin kuuluviin, ja julkinen sektori joutuu tutkimaan hoidon vaikuttavuutta, mikä on selkeä parannus nykytilaan.