Poikkeusoloissa psyykkisistä ongelmista kärsivien avuntarve on lisääntynyt

9.4.2020
Kriisitilanne voi pahentaa masennus- tai ahdistusoireisten psyykkistä ahdinkoa.

Koronaviruskriisi vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään. Huoli ja hämmennys leimaavat meidän kaikkien arkea. Fyysisen eristäytymisen vaatimus painaa erityisesti mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä.

Psyykkisistä ongelmista kärsivät ihmiset tarvitsevat tukea tavallisessa arjessa. Poikkeusoloissa tuen tarve on lisääntynyt. Kriisitilanne voi pahentaa masennus- tai ahdistusoireisten psyykkistä ahdinkoa. Etenkin yksinäisyydestä kärsivät tarvitsevat apua.

Arjen muutos tuntuu myös perheissä. Kaikille lapsille koti kriisin keskellä ei tarjoa turvaa ja tukea. Usean työtilanne on muuttunut, ja työttömyyden uhka sekä kasvavat lomautukset lisäävät huolia. Näin mielenterveysavun tarve kasvaa myös kriisin jälkeen.

Mielenterveysjärjestöt ovat vastanneet näihin huoliin. Ne ovat lisänneet omia tukipalveluitaan, kuten videotapaamisia, chatteja ja puhelinneuvontaa. Kannustamme julkisen sektorin toimijoita hyödyntämään järjestökentän palveluja, jotka mahdollistavat kohtaamista sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä. Järjestöjen tuki ei kuitenkaan yksin riitä, koska mielenterveyspalvelujen saanti on nyt haastavampaa.

Mielenterveyskuntoutujien ja masennuspotilaiden tilanne on todella vaikea. Eri toimijat ovat tehneet päätöksiä, jotka katkaisevat valitettavasti osan hoitojaksoista kokonaan. Hoitoa ja käyntejä tarjotaan myös etäyhteydellä, mutta valitettavasti se ei anna kaikille riittävää tukea. Hoitosuhteiden jatkuvuus pitää pyrkiä turvaamaan vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Yhteiskunnan on myös poikkeusoloissa toimittava psyykkisistä ongelmista kärsivien tukena.

Olavi Sydänmaanlakka
puheenjohtaja, Mielenterveyspooli

Turkka Sinisalo
hankepäällikkö, Mielenterveyspooli