Mielenterveysstrategiasta on tehtävä valtioneuvoston periaatepäätös – Järjestöt on otettava mukaan päätöksen valmisteluun

2.3.2020
Valtioneuvoston on valmisteltava periaatepäätös siten, että se kunnioittaa tähän saakka tehtyä asiantuntijavalmistelua ja järjestöjen näkemyksiä. Järjestöjen osaamista hyödyntämällä saadaan myös paremmin kuuluviin niiden ääni, joita strategian linjaukset eniten koskettavat.

Kansallinen mielenterveysstrategia julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriössä 11.2.2020. Julkistustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi, että mielenterveysstrategian toimeenpanoa on tarkoitus vahvistaa laatimalla siitä valtioneuvoston periaatepäätös.

Mielenterveyspooli pitää periaatepäätöstä erittäin tärkeänä askeleena mielenterveysstrategian poikkihallinnollisen toimeenpanon onnistumisen kannalta. Vaarana on, että ilman periaatepäätöstä strategian tärkeät linjaukset jäävät vain haaveiksi.

Mielenterveyden ongelmat ovat laaja-alaisia, eivätkä ne noudata valtionhallinnon tai ministeriöiden välisiä tehtävien rajauksia. Mielenterveyttä tulee edistää määrätietoisesti kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.

“Kannustamme Marinin hallitusta valmistelemaan periaatepäätöksen yhteyteen rahoituspaketin, joka edistää strategian toimeenpanoa myös muiden ministeriöiden hallinnonaloilla. Toivomme, että hallitus ottaa esimerkkiä sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategian painopisteiden rahoituksesta vuosille 2020–2022”, Mielenterveyspoolin hankepäällikkö Turkka Sinisalo sanoo.

Valtioneuvoston on valmisteltava periaatepäätös siten, että se kunnioittaa tähän saakka tehtyä asiantuntijavalmistelua ja järjestöjen näkemyksiä. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että myös periaatepäätöstä valmistellaan yhteistyössä asiantuntijoiden sekä järjestöjen kanssa. Järjestöjen osaamista hyödyntämällä saadaan myös paremmin kuuluviin niiden ääni, joita strategian linjaukset eniten koskettavat.

Lisätietoja

Olavi Sydänmaanlakka
Mielenterveyspoolin puheenjohtaja
050 363 9920
etunimi.sukunimi@mtkl.fi

Turkka Sinisalo
Hankepäällikkö
+358 40 8286 553
etunimi.sukunimi@mieli.fi