Mielenterveyspoolin lausunto: Mielenterveysongelma ei saa tarpeettomasti estää opiskelemaan pääsyä

30.5.2024
Lausunnossaan Mielenterveyspooli toi esiin, että opiskelijaksi ottamisen rajoittaminen psyykkisin perustein tulee varata vain kaikkein vakavimpiin tilanteisiin, eikä terveydentilavaatimuksia tule asettaa varmuuden vuoksi.

Mielenterveyspooli antoi Opetushallitukselle lausunnon Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa -määräyksen päivittämisestä 13. toukokuuta 2024.

Määräys säätelee sitä, missä tilanteissa opiskelemaan hakeva tai jo opinnot aloittanut henkilö voidaan sulkea opintojen ulkopuolelle terveydellisin perustein. Mielenterveyspooli osallistui myös Opetushallituksen järjestämiin kuulemisiin määräyksestä 27. ja 30. toukokuuta.

Mielenterveyspooli toi esiin, että opiskelijaksi ottamisen rajoittaminen psyykkisin perustein tulee varata vain kaikkein vakavimpiin ja ilmeisimpiin tilanteisiin. Asetettavien terveydentilavaatimusten tulee olla välttämättömiä, eli niitä ei pidä asettaa varmuuden vuoksi. Hakijan soveltuvuus opintoihin pitää arvioida yksilöllisesti ja ottaa huomioon, että toimintakyky saattaa vaihdella. Opiskelijan ja opiskelemaan hakevan yhdenvertaisuus ja oikeussuoja on turvattava kaikissa tilanteissa. Opiskelu tukee osallisuutta ja mielekästä kiinnittymistä yhteiskuntaan ja sosiaaliseen yhteisöön.

Opetushallitus jatkaa terveydentilavaatimuksia koskevan määräyksen valmistelua lausuntokierroksen ja asiantuntijakuulemisten pohjalta. Myöhemmin Opetushallitus päivittää myös SORA-oppaan, joka ohjeistaa sekä oppilaitoksia että opiskelemaan hakijoita opintoihin soveltumisen arviointiin liittyvissä asioissa.

Koko lausunto Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (pdf)