Mielenterveyspoolin aluevaalitavoitteet

15.11.2021
Terapiatakuun toteuttaminen, matalan kynnyksen palveluiden lisääminen ja osallisuuden turvaaminen vahvistavat mielenterveyttä hyvinvointialueilla.

1. Vahvistetaan perustason mielenterveyspalveluita Terapiatakuulla

Varhainen ja oikea-aikainen apu ehkäisee tilanteiden vaikeutumista ja vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. 

Perustason mielenterveyspalveluita on vahvistettava ottamalla Terapiatakuu käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla. Perusterveydenhuollossa täytyy olla saatavilla laatuvaatimukset täyttävät ja palveluvalikoimaneuvoston suositusten mukaiset mielenterveyspalvelut.

Hyvinvointialueiden tulee taata nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä avun hakemisesta.

Lue lisää terapiatakuusta

2. Lisätään matalan kynnyksen mielenterveysapua

Hyvinvointialueilla on tarjottava matalan kynnyksen mielenterveysapua ilman lääkärin lähetettä.

Hoitoonpääsyn tulee olla kynnyksetöntä ja yksinkertaista. Hoitoon on päästävä ennen kuin apua tarvitsevan tilanne pitkittyy ja vakavoituu, jolloin myös hoidon vaikuttavuus vähenee. 

Hoitoonpääsyn takaamiseksi hyvinvointialueiden tulee perustaa matalan kynnyksen palvelupisteitä. Matalan kynnyksen hoitoa on tarjottava myös etäyhteydellä sekä puhelimitse. 

Hoidon jatkuvuus matalan kynnyksen palveluista muihin palveluihin on varmistettava. Hoitoketju ei saa missään tilanteessa katketa siten, että potilaan täytyy itse etsiä jatkohoidon mahdollisuuksia, vaan ensimmäisen yhteydenoton matalan kynnyksen palveluun tulee riittää.

3. Turvataan palveluiden käyttäjien osallisuus ja selkeät palveluketjut

Järjestöjen matalan kynnyksen toiminta on kustannustehokas tapa lisätä ihmisten osallisuutta, hyvinvointia, mielenterveyttä ja toimintakykyä.

Järjestöjen tarjoamien matalan kynnyksen palveluiden jatkuminen hyvinvointialueilla on varmistettava ja niille on taattava riittävä rahoitus myös tulevaisuudessa hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyönä.

Erityisesti lasten ja nuorten sekä pitkäaikaisia mielenterveyden haasteita kokevien sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia on vahvistettava takaamalla järjestöjen toimintaedellytykset ja selkeät palveluketjut. 

Palveluketjujen on oltava käyttäjän näkökulmasta selkeitä ja saavutettavia. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana tulee olla moniammatillisuus ja yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden kohtaamisessa ja tukemisessa tulee vahvistaa inhimillistä kohtaamista ja rinnallakulkijuutta.

Hyvinvointialuevaalit käydään 23. tammikuuta 2022. Tehdään niistä mielenterveysvaalit.