Mielenterveyspooliin uusi jäsen – EHYT ry

21.3.2024
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry hyväksyttiin Mielenterveyspoolin jäseneksi 21.3. poolin kokouksessa. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään mitä suurimmissa määrin myös mielen hyvinvointia, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.
Eri sukupolvet vaarista lapseen viettävät laatuaikaa yhdessä urheilukentän laidalla.
EHYT ry vahvistaa ihmisten hyvinvointia kehittämällä päihde- ja pelihaittoja ehkäisevää kansalaistoimintaa.

 

EHYT ry on päihde- ja pelihaittatyön valtakunnallinen järjestö. Toiminnallaan EHYT ry
ehkäisee päihteidenkäytöstä ja pelaamisesta johtuvia haittoja sekä vahvistaa ihmisten hyvinvointia.

EHYT ry työskentelee eri alojen ammattilaisten ja kansalaisten kanssa. Monimuotoiseen toimintaan kuuluvat muun muassa valtakunnallinen Päihdeneuvontapuhelin, päihteettömät Elokolo-kohtaamispaikat, Päihdeasiamies-toiminta sekä koulujen oppitunnit ja vanhempainillat.

Lisäksi EHYT ry kehittää päihde- ja pelihaittoja ehkäisevää kansalaistoimintaa.  Koko yhteiskunnan tasolla se vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöhankkeisiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli EHYT ry:lle yksi merkittävä syy tulla mukaan Mielenterveyspooliin.

”Mielenterveyspooli on hyvä yhteistyöpaikka ja merkittävä toimija mielenterveys- ja päihdehaasteiden esiin nostamisessa ja vaikuttamisessa”, sanoo toiminnanjohtaja Juha Mikkonen EHYT ry:stä.

Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö liittyvät toisiinsa

Juha Mikkosen mukaan mielenterveyttä edistetään monilta osin samoin keinoin kuin ehkäisevää päihdetyötä.

”EHYT ry tukee toiminnallaan mielenterveystaitoja sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimivuutta ja saavutettavuutta”, hän avaa.

Mielenterveyden ongelmien ja haitallisen päihdekäytön taustalta löytyy samankaltaisia syitä.

”Ilmiöt liittyvät usein toisiinsa. Päihteiden käyttö voi aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä ja mielenterveyden haasteet voivat lisätä haitallista päihteiden käyttöä.”

Tällä hetkellä EHYT ry:ssä nähdään tärkeäksi nostaa vaikuttavaa ehkäisevää työtä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Sekä mielenterveyden edistämistä että ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan niin yksilöiden, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnankin tasoilla.

”Päihdeasiamiestoiminnassa keskeisiä mielenterveyteen liittyviä tavoitteita ovat mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus, saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys sekä tuki mielenterveys- ja päihdelainsäädännön noudattamiseksi hyvinvointialueilla.”

Mikkonen näkee erityisen ongelmallisena sen, että niin sanottujen kaksoisdiagnoosipotilaiden oikeus kokonaisvaltaiseen hoitoon ja palveluun ei toteudu.

”Mielenterveydenhäiriön ja päihdeongelman yhtäaikaisuus ei saa estää tarvittavaa hoitoa ja apua molempiin ongelmiin”, hän peräänkuuluttaa.

Mielenterveyspooli toivottaa EHYT ry:n tervetulleeksi jäsenistöönsä vahvistamaan ehkäisevän päihdetyön asiantuntemusta mielenterveysjärjestöjen kentällä!

EHYT ry:n verkkosivut