Mielenterveyspooli nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksesta: Nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia tulisi käsitellä kokonaisvaltaisesti

25.1.2024
Mielenterveyspoolin lausunnon mukaan nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tulisi huomioida nuoren hyvinvointiin laajasti vaikuttavia elämän osa-alueita, kuten työllisyys, asuminen ja toimeentulo.

Hallitus valmistelee valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa, VANUPOa, joka linjaa hallituksen nuorisopoliittisia toimia vuosille 2024—27.

Mielenterveyspooli antoi lausunnon ohjelmaluonnoksesta ja erityisesti sen vaikutuksista nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen.

Lausunnon mukaan VANUPOssa on monia hyviä tavoitteita, mutta se jää kapea-alaiseksi. Poolin mukaan siihen tulisi lisätä nuoren hyvinvointiin laajasti vaikuttavia osa-alueita, kuten työllisyys, asuminen ja toimeentulo.

Samoin mielenterveyttä tulisi käsitellä laajasti, ennaltaehkäisy huomioon ottaen, ja mielenterveysoikeuksien tulisi näkyä ohjelmassa.

Ohjelman tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjausta ”Hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”.

Ohjelmaluonnoksessa mielenterveyden käsittely keskittyy kuitenkin pitkälti mielenterveyspalveluihin. Aidosti laaja-alainen, poikkihallinnollinen lähestymistapa tukisi paremmin nuorten mielenterveyden edistämistä ja ongelmien ennaltaehkäisyä.

Osa ohjelman hyvistä tavoitteista on ristiriidassa muiden viimeaikaisten poliittisten päätösten kanssa. Hyvä kokonaisvaltainen nuorisopolitiikka edellyttääkin, että päätösten ja ohjelmien vaikutukset nuorten elämään ja mielenterveyteen arvioidaan myös muissa kuin nuorisopoliittisissa päätöksissä.

Lue koko lausunto:

Mielenterveyspoolin lausunto valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksesta (pdf)