Mielenterveyspooli: Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

16.2.2024
Avustusten viivästyessä järjestöjen palveluita käyttävät ihmiset ovat vaarassa jäädä ilman apua.

Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA julkaisi joulukuun alussa vuosittaisen avustusehdotuksensa sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Valtioneuvosto on yleensä vahvistanut avustuspäätöksen viimeistään tammi–helmikuun vaihteessa. Nyt avustuspäätöksen käsittelyä valtioneuvostossa on lykätty useita kertoja.

Avustuspäätöksen ja siten myös avustusten maksatuksen viivästyminen aiheuttaa osalle järjestöistä vakavia ongelmia toteuttaa palveluitaan. Avustuksilla toimivat järjestöt eivät voi yleensä kerätä merkittävää puskurirahastoa.

Mielenterveysjärjestöt tekevät laajaa ja monimuotoista työtä Suomessa asuvien hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Katkokset ja viiveet järjestöjen avustuksissa luovat epävarmuutta palveluita käyttävissä ihmisissä, joista osalla on hyvin heikot voimavarat.

”Järjestöt esimerkiksi tarjoavat vertaistukea, koulutuksia ja valmennuksia, kuntoutusta ja kohtaamispaikka- ja kokemusasiantuntijatoimintaa, apua ja tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin puhelimitse, chat-palveluissa, lähikohtaamisissa ja ryhmissä, sekä vaikuttavat mielenterveyden edellytysten parantamiseksi koko yhteiskunnassa”, avaa Mielenterveyspoolin varapuheenjohtaja Minna Savolainen.

Järjestöjen toimintaedellytysten ja palveluiden turvaamiseksi avustuspäätös on tehtävä ensi tilassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi avustusten viivästyessä tulisi luoda kertaluonteisesti mahdollisuus ennakkomaksatukseen, joka auttaisi järjestöt avustuspäätöksen viivästymisestä aiheutuvien ongelmien yli. Varajärjestelmä tulisikin suunnitella sen varalta, että vastaava tilanne toistuu tulevaisuudessa.

Mielenterveyspooli on 33 kansalaisjärjestön ja viranomaisasiantuntijoiden verkosto, joka vaikuttaa mielenterveyden vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Järjestöjäsenet edustavat mm. eri potilasryhmiä ja mielenterveyden edistämisen palveluita ja asiantuntemusta. Moni jäsenjärjestö tarjoaa mielenterveystoipujille elintärkeää vertaistukea ja matalan kynnyksen palveluita.

Lisätiedot

Minna Savolainen, varapuheenjohtaja, Mielenterveyspooli
puh. 044 589 6117, minna.savolainen@nyyti.fi