Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Terapiatakuulla on taattava lapsille ja nuorille yhdenvertainen mielenterveyden hoito kaikkialla Suomessa

16.5.2024
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että lapsille ja nuorille turvataan koko Suomessa yhdenvertainen pääsy tarpeenmukaiseen ja vaikuttavaan psykososiaaliseen hoitoon.
Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kokous eduskunnassa, puheenjohtajana Paula Risikko, vierailijana ministeri Kaisa Juuso.
Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kokouksessa toukokuussa 2024 ministeri Kaisa Juuso esitteli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan asioita.

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta kokoontui 15.5. Kokouksessa vieraili sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.). Hän esitteli oman hallinnonalansa asioita, muun muassa lasten ja nuorten terapiatakuuta. Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta otti kantaa lausuntokierroksella olevaan lasten ja nuorten terapiatakuuseen seuraavasti:

Mielenterveyden häiriöistä 75 % puhkeaa ennen 24. ikävuotta. Tilastokeskuksen mukaan 7 % 15–24-vuotiaista nuorista oli vuonna 2021 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy terapiatakuu lapsille ja nuorille. Terapiatakuulla tavoitellaan yhdenvertaista ja joustavaa pääsyä tarpeenmukaiseen mielenterveyden hoitoon.

Terapiatakuun kattamien hoitomuotojen tulee vastata erilaisiin tarpeisiin. Hoidon on oltava saavutettavaa kaikille lapsille ja nuorille. Palveluita tulee tarjota myös niille, joilla on jokin elämänhallinnan tai toiminnanohjauksen haaste sekä niille, joille lyhytinterventiot eivät sovellu tai riitä. Hoidon saatavuus ei saa riippua lapsen ja nuoren asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää perheiden tukemiseen ja hoitokontaktien pysyvyyteen. Vakavasti oireilevan nuoren on tarvittaessa päästävä sujuvasti erikoissairaanhoidon piiriin.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko muistuttaa, että jokainen lapsi ja nuori on arvokas.

”Lasten ja nuorten on saatava aina tukea mielenterveysongelmiinsa ilman turhia viiveitä. Nopea hoitoon pääsy ja tarpeeseen perustuva hoito parantavat elämänlaatua ja vahvistavat nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan. Jos avun saanti viivästyy, ongelmat monimutkaistuvat”, hän sanoo.

Risikon mukaan oireiden hoitamisen lisäksi on paneuduttava nuorten mielenterveyskriisin juurisyihin ja ennaltaehkäisyyn koko yhteiskunnan tasolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut lausuntokierroksen lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Luonnoksen mukaan lasten ja nuorten terapiatakuu suunnattaisiin alle 23-vuotiaille. Sen mukaan takuu merkitsisi pääsyä lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon tai psykososiaalisen tuen piiriin 28 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta katsoo, että lasten ja nuorten terapiatakuun ikäraja tulee nostaa 29 vuoteen mahdollisimman pian. Myös terapiatakuun laajentamista koko väestölle tulee alkaa valmistella jo tämän hallituskauden aikana.

Lisätiedot

Paula Risikko
Puheenjohtaja, Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Aija Salo
Pääsihteeri, Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
etunimi.sukunimi@mielenterveyspooli.fi
Puh. 040 620 9515