Mielenterveysjärjestöt tarjoavat osaamistaan presidentti Niinistön EU-raporttiin kriisinkestävyydestä

22.4.2024
Presidentti Sauli Niinistö hyväksyi maaliskuussa toimeksiannon EU:n kriisinkestävyysraportin laatimiseksi. Mielenterveysjärjestöt tarjoavat siihen osaamistaan psyykkisestä kriisinkestävyydestä.

Kriisit vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti väestön mielenterveyteen: kyky selvitä kriiseistä riippuu suurimmassa määrin psyykkisestä kriisinkestävyydestä.

Mielenterveysjärjestöillä on kokemusta mielenterveyttä edistävästä ja mielenterveysongelmia ehkäisevästä työstä, kriisiauttamisesta, yhteisöjen tukemisesta ja yksilöiden resilienssin vahvistamisesta. Nämä voivat tuoda arvokkaan lisän eurooppalaisten yhteiskuntien kriisivalmiuden ja kriisinkestävyyden kehittämiseen.

Mielenterveyspoolin kirje presidentti Niinistölle

Arvoisa presidentti Niinistö,

lämpimät onnittelut tehtävästänne laatia Euroopan komissiolle raportti Euroopan Unionin kriisinkestävyyden vahvistamiseksi!

Suomalaiset mielenterveysjärjestöt tarjoavat käyttöönne osaamistaan psyykkisestä kriisinkestävyydestä ja resilienssistä.

Vahva kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöjen merkittävä rooli yhteistyössä julkisen vallan kanssa ovat Suomen keskeisiä tunnuspiirteitä. Näitä asioita Suomi voi tarjota muulle Euroopalle hyvinä käytäntöinä. Kansalaisjärjestöt ovat avaintoimijoita myös kokonaisturvallisuuden ja kriisinkestävyyden rakentajina.

Väestön kyky selvitä kriiseistä on mitä suurimmassa määrin riippuvainen psyykkisestä kriisinkestävyydestä. Viime vuosien globaalit ja alueelliset kriisit, kuten pandemia, sota ja talousvaikeudet, ovat koetelleet niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin tulevaisuudentoivoa ja kykyä turvautua toisiin hädän hetkellä. Kriisit vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti väestön mielenterveyteen. Lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvia: osa heistä on kokenut vain sellaisen todellisuuden, jossa kriisi toisensa perään horjuttaa perusturvallisuutta.

Mielenterveysjärjestöt katsovat, että psyykkinen kriisinkestävyys kuuluu teemana kaikkialle, missä käsitellään turvallisuuspolitiikkaa. Järjestöjen kokemus mielenterveyden vahvistamisesta ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevästä työstä, yhteisöjen tukemisesta ja yksilöiden resilienssin vahvistamisesta tuovat arvokasta näkemystä eurooppalaisten yhteiskuntien kriisivalmiuden ja kriisinkestävyyden kehittämiseen.

Mielenterveyspooli on 34 kansalaisjärjestön sekä asiantuntijaviranomaisten verkosto, joka vaikuttaa mielenterveyden vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Sen järjestöjäsenet edustavat monipuolisesti muun muassa eri potilasryhmiä, kokemusasiantuntemusta, mielenterveyden edistämistä ja mielenterveyden kentällä toimivien ammattiryhmiä. Mielenterveysjärjestöt tarjoavat mielenterveystoipujille ja heidän omaisilleen sekä kriisissä oleville ihmisille matalan kynnyksen palveluita, kuten kriisiauttamista ja vertaistukea. Mielenterveyspoolin jäsenjärjestöillä on toimintaa ympäri Suomea. Osa niistä toimii mielenterveyden edistämiseksi myös eurooppalaisella tasolla ja kansainvälisesti.

Mikäli tahdotte keskustella psyykkisestä kriisinkestävyydestä kanssamme, Mielenterveyspooli järjestää mielellään Teille tapaamisen mielenterveysjärjestöjen kanssa.

Helsingissä 4.4.2024

Petra Nummelin                                                                                                                               Puheenjohtaja
050 525 1243

Aija Salo
Pääsihteeri
040 620 9515