Kysymyksiä ehdokkaille – Kuntavaalit 2021

Kysymyksiä mielenterveydestä ehdokkaille kuntavaaleissa 2021.

Kysymys 1: Miten pidät huolta omasta mielenterveydestäsi?

Miten vahvistat mielentervettäsi arjessasi?

Esimerkiksi liikunta lähiluonnossa, kulttuurielämykset tai kokkailu hyvässä seurassa tukevat tutkitusti mielenterveyttä.

Haluamme kuulla ajatuksiasi aiheesta – kerro oma tapasi vahvistaa mielen hyvinvointia.

Voit myös pohtia, miten omaa mielenterveyttäsi vahvistavia keinoja saisi kaikkien kuntalaisten ulottuville.

Miten pidät huolta omasta mielenterveydestäsi? Kuntavaalit 2021 mielenterveys - Mielenterveyspoolin “Vastaan mielenterveydestä” -kampanja

Kysymys 2: Millaiset mielenterveyspalvelut suunnittelisit itsellesi?

Toimivia mielenterveyspalveluita tarvitaan niin ennaltaehkäisyssä, ongelmien hoidossa kuin edistävässä työssä.

Millaista matalan kynnyksen mielenterveysapua kunnassasi pitäisi olla? Entä millaisilla palveluilla kuntasi voisi edistää mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmia?

Meitä kiinnostaa myös näkemyksesi perus- ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä kunnassasi.

Kerro meille, millaiset mielenterveyspalvelut itse haluaisit!

Millaiset mielenterveyspalvelut suunnittelisit itsellesi? Kuntavaalit 2021 mielenterveys - Mielenterveyspoolin “Vastaan mielenterveydestä” -kampanja

Kysymys 3: Pitäisikö kunnassasi toteuttaa Terapiatakuu?

Terapiatakuun tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun.

Terapiatakuusta on tehty kansalaisaloite, mutta aloitetta voidaan edistää myös kunnallisella tasolla.Esimerkiksi Helsinki päätti ottaa Terapiatakuun käyttöön vuonna 2022.

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua voidaan parantaa, jos Terapiatakuu otetaan käyttöön kunnissa.

Näytä meille tukesi, jotta Terapiatakuusta tulee totta kunnissa!

Pitäisikö kunnassasi toteuttaa Terapiatakuu? Kuntavaalit 2021 mielenterveys - Mielenterveyspoolin “Vastaan mielenterveydestä” -kampanja

Kysymys 4: Tulisiko kunnassasi arvioida mielenterveysvaikutuksia?

Mielenterveysvaikutuksia kannattaa arvioida kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa osana muuta ihmisvaikutusten arviointia.

Vaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa.

Myös kulttuuripalveluissa, kaavoituksessa ja virkistysalueiden suunnittelussa ja osallistumismahdollisuuksissa on syytä ottaa mielenterveys huomioon.

Arviointi ennaltaehkäisee kuntalaisten kokemaa henkistä kuormitusta.

Tulisiko kunnassasi arvioida mielenterveysvaikutuksia?Kuntavaalit 2021 mielenterveys

Kysymys 5: Miten mielenterveyden ongelmia voisi ennaltaehkäistä kunnassasi?

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy on järkevää niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.

Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi parantamalla ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita, tarjoamalla apua perheiden ongelmiin ja tukemalla oppimisvaikeuksista koulussa kärsiviä lapsia ja nuoria. Myös puuttuminen kiusaamiseen, väkivaltaan ja hyväksikäyttöön ehkäisee mielenterveyden häiriöitä.

Mikä olisi mielestäsi paras tapa ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia omassa kunnassasi?

Kerro meille ideasi!

Miten mielenterveyden ongelmia voisi ennaltaehkäistä? Kuntavaalit 2021 mielenterveys


Miten vastaan kysymyksiin?

mielenterveys kuntavaalit 2021 osallistu kampanjaan

Kampanjaan osallistuminen on todella helppoa!

Vastaa yllä oleviin kysymyksiin mielenterveydestä sosiaalisen median kanavissasi. Voit vastata kaikkiin kysymyksiin tai vaikka vain yhteen.

Meiltä saat valmiit kuvapohjat, joita saat käyttää omissa kanavissasi. Voit kuvata vastauksistasi lyhyen videon, vastata tekstillä tai vaikka emojilla.

Haluamme kuulla ajatuksisasi, joten tägää julkaisuihin @mielenterveyspooli ja käytä hashtagia #VastaanMielenterveydestä.

Me jaamme mielellämme vastauksesi omissa kanavissamme!

PS. haasta kanssaehdokkaasi mukaan tägäämällä heidät – mielenterveyden vahvistaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä!

Lataa kuvapohjat


Mielenterveyspooli – Kuntavaalit 2021

Vastaan mielenterveydestä – Kuntavaalit 2021

Mielenterveyspoolin kuntavaalitavoitteet 2021