Kolme uutta jäsentä Mielenterveyspooliin

19.3.2019
Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry, Sexpo-säätiö ja Tarpeenmukainen hoito ry liittyivät Mielenterveyspoolin jäseniksi.

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on perustettu lokakuussa 2017 yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja trauma-alan asiantuntijoiden kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Disso ry haluaa tehdä moniammatillista yhteistyötä traumojen hoidon hyväksi ja rakentaa siltoja eri toimijoiden välille.

“Mielenterveyspoolissa keskeisiä tavoitteitamme on yhdessä muiden jäsenyhdistysten kanssa vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa ja häpeää sekä edistää kestävää psykiatriaa ja mielenterveyden kokonaisvaltaista hoitoa”, Disso ry:n jäsenhakemuksessa perustellaan.

Sexpo-säätiö on toiminut jo vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Säätiön toimintaan kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.

“Neuvontapalveluiden ohella teemme aktiivista valistus- ja vaikuttamistyötä. Haluamme osaltamme olla edistämässä muun muassa palveluiden oikea-aikaisuutta sekä toimivaa palveluohjausta, mihin uskomme löytävämme Mielenterveyspoolilta vertaistukea, viisautta ja hyväksi havaittuja käytänteitä”, Sexpo-säätiön hakemuksessa todetaan.

Tarpeenmukainen hoito ry (TaHo) on vuonna 2016 perustettu mielenterveysalan yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota tietoa mielenterveyteen liittyvistä asioista sekä edistää hyvän terveydenhoidon toteutumista ja kaikkien kansalaisten tasavertaista oikeutta saada tarpeensa mukaista mielenterveyshoitoa.

“Haluamme osallistua keskusteluun ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Mielenterveyspoolin jäsenyys tuo tähän mahdollisuuden. Tuomme Pooliin erikoisosaamisemme: näemme psyykkiset pulmat, kärsimyksen ohella, myös elämänkaareen liittyvinä mahdollisuuksina. Tällainen näkökulma kokemuksemme mukaan edesauttaa kokijan toipumista, parantaa henkistä hyvinvointia ja tuo merkityksellisyyttä elämään”, TaHo kertoo jäsenhakemuksessaan.

Katso lista kaikista Mielenterveyspoolin jäsenistä täältä.