Kannanotto: Yksinäisyyden ehkäisy on politiikkaa

17.12.2018
Tahdonvastainen yksinäisyys on vakava terveysriski. Yhteiskunta voi kuitenkin ehkäistä sitä.

Joka kymmenes suomalainen kokee olleensa yksinäinen yli vuoden. Yksinäisyyden tunteet voivat korostua kaamoksessa ja joulupyhien alla. Yksinäisistä aikuisista kolmannes on ollut yksinäinen jo lapsena ja puolet heistä on ollut yksinäisiä nuoruudessaan.

Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan lasten koettu yksinäisyys on selvästi nähtävissä jo alaluokilla. Jos lapsi jäi koulussa ensimmäisen vuoden aikana ilman ystävyyssuhteita, hän oli todennäköisesti yksinäinen myös tästä eteenpäin.

Yksinäisyys altistaa terveyden ongelmille

Yksinolo voi olla vapaaehtoinen ja positiivinen oma valinta, mutta moni kärsii yksinolosta vasten tahtoaan ja kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyyteen liittyy voimakkaita häpeän tunteita, ja koettu yksinäisyys voi heikentää tyytyväisyyttä elämään.

Sosiaalisten kontaktien puute altistaa tutkitusti monille terveyden ongelmille, kuten mielen­terveys- ja päihdeon­gelmille, metabolisille häiriöille ja sy­dän- ja veri­suo­ni­tau­deille.

Ehkäistään yksinäisyyttä politiikalla

Mielenterveyspooli esittää poliittisia toimenpiteitä yksinäisyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä tukemalla yksilöiden sosiaalisia taitoja ja mielenterveystaitoja sekä luomalla puitteita muiden ihmisten kohtaamiseen.

Mielenterveystaitojen opettelu ja opettaminen on otettava osaksi kaikkea lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä, ja aikuisille tulee tarjota mahdollisuus mielenterveysosaamisen parantamiseen. Varhaiskasvatusta ja kaikkia koulutusasteita peruskoulusta korkeakouluihin on uudistettava tukemaan paremmin tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen kehittymistä sekä ehkäisemään kiusaamista ja syrjään jättämistä.

Kunnat voivat ehkäistä yksinäisyyttä

“Yksinäisyyden ehkäisemiseen tarvitaan riittävä henkilöstömäärä kasvatus- ja koulutustyössä. Tarvitaan saavutettavaa mielenterveyskoulutusta ammattilaisille ja koulutusta perheille vanhemmuuden taitojen vahvistamiseen. Yksinäisyys alkaa tutkitusti jo nuorena, joten on tärkeää panostaa siihen, ettei yksikään lapsi jäisi yksin”, toteaa Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Pia Hytönen.

Kunnat voivat ehkäistä yksinäisyyttä tarjoamalla nykyistä kattavammin erilaisia kohtaamispaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia, nuorisotaloista monikulttuurikeskuksiin. Lisäksi yksinäisyyden iskiessä on tärkeää estää sen syvenemistä tarjoamalla kriisitukea ja saavutettavat hoitopolut, mikäli yksinäisyyteen liittyy mielenterveyden haasteita.

Video: Miten yksinäisyyttä voidaan ehkäistä kouluissa?

Mielenterveyspooli kysyi Myllypuron alakoulun opettaja Minna Suorsalta kuinka yksinäisyyttä voidaan ehkäistä jo kouluissa.

”Luodaan erilaisia paikkoja lapsille löytää kavereita, vaikka välituntitoimintaa, erilaisia kerhoja ja paikkoja, missä pääsee tapaamaan omanlaisia tyyppejä”, Suorsa sanoo.

”Opettajankoulutuksessa yksinäisyyden teemaa pitäisi pitää esillä. Ryhmäytymiseen on paljon koulutusta – siihen se liittyy ettei kukaan jää yksin.”

Katso Minna Suorsan videohaastattelu