Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseneksi Mielenterveyspoolin Aija Salo: ”Mielenterveysoikeuksien näkökulma vahvistuu”

17.4.2024
Mielenterveyspoolin pääsihteeri Aija Salo on nimitetty Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseneksi kaudelle 2024–28. Salo on iloinen nimityksensä myötä valtuuskunnassa vahvistuvasta mielenterveysoikeuksien näkökulmasta.
Mielenterveyspoolin pääsihteeri Aija Salo katsoo kameraan, taustalla hirsiseinä.
Ihmisoikeusvaltuuskunnan uusi jäsen Aija Salo haluaa vahvistaa mielenterveysoikeuksien tunnettuutta.

Eduskunnan oikeusasiamies asetti 39 jäsenestä koostuvan ihmisoikeusvaltuuskunnan uudelle nelivuotiskaudelle.

”Kun mielenterveys ihmisoikeuskysymyksenä nousee paremmin esiin ja kun perus- ja ihmisoikeustoimijat että mielenterveystoimijat ovat aiempaa enemmän vuorovaikutuksessa, mielenterveysoikeuksien tunnettuus vahvistuu”, sanoo Salo.

Salon mukaan mielenterveyteen liittyy monia perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, kuten mielenterveysongelmiin liittyvä syrjintä ja häpeäleima, niistä kärsivien itsemääräämisoikeus sekä oikeussuojan toteutumisen haasteet.

”Erityisesti ihmiset, joilla on vakavia mielenterveysongelmia, ovat heikossa asemassa. Heidän oikeutensa toteutuvat usein puutteellisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja laajemminkin. Mielenterveystoipujien mahdollisuudet vaikuttaa elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan ovat heikommat”, Salo toteaa.

Myös vähemmistöjen ja alkuperäiskansan kokeman syrjinnän vaikutus mielenterveyteen on perus- ja ihmisoikeuskysymys.

Perus- ja ihmisoikeusalan kansallinen yhteistyöelin

  • Ihmisoikeusvaltuuskunta on Ihmisoikeuskeskuksen laajapohjainen, perus- ja ihmisoikeusalan kansallinen yhteistyöelin.
  • Jäseninä toimii ihmisoikeusalan asiantuntijoita. Vakituisia jäseniä ovat ylimmät laillisuusvalvojat, erityisvaltuutetut ja Saamelaiskäräjien edustaja.
  • Valtuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä ja vahvistaa toimijoiden välistä tiedonkulkua.
  • Valtuuskunta edistää, suojelee ja seuraa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa.
  • Valtuuskunta on osa kansallista ihmisoikeusinstituutiota (National Human Rights Institution, NHRI). Nämä ovat lakiperustaisia, itsenäisiä ja riippumattomia toimielimiä, jotka edistävät ja turvaavat ihmisoikeuksia.
  • Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio muodostuu Ihmisoikeuskeskuksesta, ihmisoikeusvaltuuskunnasta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä.

 Tietoa valtuuskunnasta ja kokoonpano

Tietoa kansallisesta ihmisoikeusinstituutiosta