Esitys lasten ja nuorten terapiatakuuksi tarvitsee parannuksia

5.6.2024
Lausuntokierroksella oleva esitys lasten ja nuorten terapiatakuuksi on askel oikeaan suuntaan. Järjestöt toivovat parannuksia esitykseen, jotta se vastaisi paremmin Mielenterveyspoolin alkuperäistä Terapiatakuu-kansalaisaloitetta.
Hupparipäinen teini katsoo silmiin selin olevaa parrakasta silmälasipäistä terapeuttia.
Terapiatakuun hoitojen tulee olla tosiasiallisesti saavutettavia ja tarpeenmukaisia kaikenlaisille nuorille.

Hallituksen esitys lasten ja nuorten terapiatakuusta on lausuntokierroksella 9.6. saakka, ruotsinkieliset lausunnot 18.6. saakka.

Terapiatakuun tarkoitus on vahvistaa mielenterveyden varhaisen vaiheen tuen ja hoidon saatavuutta perustason palveluissa. Alkuperäisessä Terapiatakuu-kansalaisaloitteessa muutosta ehdotettiin koko väestölle.

Terapiatakuun alkuarvioon pääsyn aikarajaa selvennettävä

Hallitus on nyt esittämässä terapiatakuuta alle 23-vuotiaille. Ikäraja merkitsee, että nuoret aikuiset jäävät suurelta osin terapiatakuun ulkopuolelle.

Terapiatakuu koskisi psykososiaalisia interventioita, joita lapsille ja nuorille on tarjolla perusterveydenhuollossa ja muissa perustason palveluissa, kuten koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Huolimatta nimestään terapiatakuu kattaa ennemminkin muita hoitomuotoja kuin psykoterapiaa. Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä psykoterapia itse asiassa loistaa poissaolollaan.

Hallituksen esitysluonnoksessa hoitoon tulisi päästä 28 vuorokauden kuluessa siitä, kun saa alkuarvion jälkeen päätöksen terapiatakuun piiriin pääsemisestä. On kysymysmerkki, milloin alkuarvioon pääsee.

Hallitus on päättänyt pidentää nykyistä yleisen hoitotakuun 14 vuorokauden rajaa kolmeen kuukauteen. Pahimmassa tapauksessa tämä kolmen kuukauden raja koskisi myös terapiatakuun alkuarvioon pääsyä. Silloin terapiatakuu ei käytännössä enää auttaisi nopeaa hoitoon pääsyä, vaan monen nuoren kohdalla ongelmat ehtisivät pitkittyä.

Hyvinvointialueiden vapaus määritellä hoitomenetelmät on riski eriarvoisuudelle

Kukin hyvinvointialue toteuttaa terapiatakuun toimeenpanon melko vapaasti. Tämä voi merkitä, että hyvinvointialue määrittelee vain muutaman hoitomenetelmän terapiatakuun piiriin kuuluvaksi. Tällöin huolena on, että ne lapset ja nuoret, joille kyseiset menetelmät eivät sovellu, eivät pääsisikään terapiatakuun piiriin.

Hoidon tulee olla tosiasiallisesti saavutettavaa ja tarkoituksenmukaista esimerkiksi vammaisille ja neurokirjoon kuuluville sekä eri vähemmistöihin kuuluville nuorille. Järjestöt ovatkin laajasti vaatineet sen varmistamista, että terapiatakuun piiriin ohjautuisi lapsia ja nuoria kaikenlaisista taustoista.

Eväitä parempaan terapiatakuuseen

  • On erittäin hyvä, että lasten ja nuorten terapiatakuu ollaan toteuttamassa.
  • Terapiatakuuta säätelyä tulee tarkentaa niin, että terapiatakuun puitteissa olisi aidosti tarjolla soveltuvaa hoitoa kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat mielenterveyshoitoa.
  • Hoitoon tulee päästä nopeasti.
  • Ikäraja tulisi nostaa 29 vuoteen.
  • Lapsen ja nuoren perhe on otettava terapiatakuussa paremmin huomioon.
  • Koko väestölle suunnatun terapiatakuun valmistelu tulisi käynnistää pikimmiten.
  • Terapiatakuu ei korjaa mielenterveysongelmiin johtavia syitä. Edistävän ja ennaltaehkäisevän työn resursointi on erittäin tärkeää hoitojärjestelmän kehittämisen rinnalla.

Lue lisää
Lasten ja nuorten terapiatakuu vahvistaa perustason mielenterveyspalveluita