Avoin työpaikka: Mielenterveyspoolin pääsihteeri

16.12.2022
Mielenterveyspooli etsii pääsihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vaikuttamaan yhteiskunnassa laajasti mielenterveyden alalla.

Mielenterveyspoolin muodostavat mielenterveystyön keskeiset järjestötoimijat. Pooli pyrkii edistämään väestön mielenterveyttä ja kohentamaan mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita.

Poolin tavoitteena on yhdistää mielenterveysjärjestöjen näkökulmat yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi. Tämä sisältää sen, että mielenterveys otetaan huomioon päätöksenteossa valtakunnan, hyvinvointialueiden ja kuntien tasolla.

Mielenterveyspoolin pääsihteerinä koordinoit ja vahvistat järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä sekä kannat kokonaisvastuun Mielenterveyspoolin toiminnan toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta. Tuet järjestöjen yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelua sekä toimit eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan valmistelijana ja sihteerinä. Raportoit vuosittain toiminnan toteutumisesta suhteessa asetettuihin tulosmittareihin. Työparina toimii Mielenterveyspoolin viestinnän asiantuntija.

Edellytämme Mielenterveyspoolin pääsihteeriltä

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • näyttöä valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä ja verkostoitumisesta
  • sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintakentän ymmärrystä
  • kokemusta sosiaali- ja terveysalalta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintätaitoa
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta

Arvostamme järjestö- ja vapaaehtoistyön kokemusta, mielenterveyspolitiikan sisällön tuntemusta sekä hyvää ruotsin ja sujuvaa englannin kielen taitoa.

Mielenterveyspoolin toimintaa johtaa Mielenterveyspoolin johtoryhmä, joka koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hallinnoivana tahona ja työnantajana toimii MIELI Suomen Mielenterveys ry, jonka tiloissa työntekijä pääosin toimii. Tarjoamme myös joustavat etätyön mahdollisuudet ja arvostettuja työsuhde-etuja.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.3.2023. Hakijoita tullaan haastattelemaan jo hakuaikana rekrytoinnin nopeuttamiseksi. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu vaativuusryhmään 6. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään viimeistään 15.1.2023 verkkopalvelussa.

Hae työpaikkaa

Tiedustelut

Toiminnanjohtaja Minna Savolainen
etunimi.sukunimi@nyyti.fi
044 5896117

Johtaja Meri Larivaara (parhaiten tavoitettavissa 21.12., 22.12. ja 4.1. klo 12-14)
etunimi.sukunimi@mieli.fi
Puh. 044 534 0152