Avoin tehtävä: Mielenterveyspoolin projektipäällikkö (määräaikainen, haku päättyy 26.1.2020)

21.1.2020

Mielenterveyspooli on 32:n mielenterveysalan järjestön yhteinen verkosto, joka edistää mielenterveyttä Suomessa poliittisen ja viestinnällisen vaikuttamisen keinoin. Nykyinen projektipäällikkö Alviina Alametsä siirtyy helmikuussa uuteen tehtävään Euroopan parlamentin jäsenenä, mikäli Brexit toteutuu. Siksi olemme käynnistäneet haun määräaikaisen projektipäällikön tehtävään 31.12.2020 saakka. On mahdollista, että tehtävä jatkuu kyseisen jakson jälkeen, mikäli hanke saa jatkorahoituksen.

Mitä projektipäällikkö tekee?

Projektipäällikkö vastaa itsenäisesti hankesuunnitelman toteutumisesta Mielenterveyspoolin järjestöjen ohjauksessa. Työtehtäviin kuuluvat hankkeen johtaminen ja vastuu projektin kokonaisuudesta.

Projektipäällikkö koordinoi ja vahvistaa järjestöjen vaikuttamis- ja antistigmatyötä, vastaa järjestöjen yhteisestä tietovarannosta ja ideoi viestintää viestinnän asiantuntijan kanssa. Vaikuttamistyö ja viestintä kohdistuu sekä kansalaisiin että poliittisiin päättäjiin ja vaikuttajiin.

Vuoden 2020 erityisenä teemana on mielenterveyden edistäminen työelämässä, josta on tulossa viestintäkampanja keväällä. Työtä tehdään pääosin kansallisella tasolla, mutta projektipäällikkö osallistuu myös maakunta- ja kuntatason vaikuttamistyöhön.

Projektipäällikkö toimii eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan valmistelijana ja sihteerinä. Hän tukee järjestöjen yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelua. Projektipäällikkö selvittää ja tukee järjestöjen yhteistyön tiivistämistä, ja vastaa jatkorahoituksen hausta hankkeelle.

Projektipäällikkö toimii hankkeen viestinnän asiantuntijan ja korkeakouluharjoittelijan esihenkilönä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

Edellytämme projektipäälliköltä

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • kokemusta järjestö- tai vapaaehtoistyöstä
  • kokemusta vaikuttamistyöstä ja verkottumisesta
  • sosiaali-, terveys- tai viestintäalan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta

Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Kokemus järjestöjen toiminnan kehittämisestä on eduksi.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu vaativuusryhmään 6. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 26.1.2020 osoitteeseen hakemukset@mieli.fi 

Kerro hakemuksessa, milloin voisit aloittaa työssä.

Mikä on Mielenterveyspooli?

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Poolin jäsenistä Finfami, KoKoA –Koulutetut kokemusasiantuntijat, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti, Psykosociala förbundet, Suomen Klubitalot ja MIELI Suomen Mielenterveys toteuttavat yhteisen valtakunnallisen hankkeen ”Mielenterveyspooli 2.0” vuosina 2018-2020.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysjärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä, hyödyntää järjestöjen tuotoksia ja tiivistää järjestöjen yhteistyötä. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen hallinnoivana tahona ja työnantajana toimii MIELI Suomen Mielenterveys. Mielenterveyspoolin toimisto sijaitsee MIELI ry:n tiloissa Helsingin Pasilassa.

Tiedustelut

Kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, MIELI Suomen Mielenterveys ry
etunimi.sukunimi@mieli.fi
puh. 0400 659101