Äimä ry liittyi Mielenterveyspoolin jäseneksi

14.12.2023
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry tarjoaa vertaistukea raskauden aikaista tai synnytyksen jälkeistä masennusta kokeville sekä vauva-ajan psykoosin läpikäyneille äideille.

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on valtakunnallisesti toimiva vertaistukijärjestö, joka täytti tänä vuonna 25 vuotta.

Yhdistys tarjoaa tukea ja keskusteluapua muun muassa vertaistukiryhmissä, puhelimessa ja chatissa. Vertaistuen lisäksi Äimä ry tekee vaikuttamistyötä äitien ja perheiden palveluiden parantamiseksi.

Äimä ry liittyi Mielenterveyspooliin, koska se haluaa tiivistää yhteistyötä eri mielenterveystoimijoiden kanssa. 

“Tavoitteenamme on olla yhdessä vaikuttamassa sekä riittävän hoidon saatavuuteen että mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Tärkeää on myös mielenterveyden edistämisen näkökulmien huomioiminen läpileikkaavasti päätöksenteossa”, Äimä ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunio sanoo.

Järjestön keskeinen vaikuttamistavoite on turvata odottaville ja vauvaperheille pääsy laadukkaiden mielenterveyspalvelujen pariin kaikkialla Suomessa.

“Odotus- ja vauva-ajan mielenterveyspalvelut tulee olla riittävällä tasolla, hoitopolkujen katkonaisuuteen on puututtava ja palveluita on oltava tarjolla tasavertaisesti kaikilla hyvinvointialueilla. Mielenterveyspalveluihin panostaminen ennaltaehkäisee ongelmia ja tuottaa merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä”, Raunio kertoo.

Äimä pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan mielenterveysongelmiin liittyvään stigmaan.

“Raskauden aikaiseen tai synnytyksen jälkeiseen masennukseen sekä vauva-ajan psykoosiin voi sairastua kuka tahansa, mutta siitä myös parannutaan.”

Äimä ry:n verkkosivut