Oikeudenmukaisempi translaki vahvistaa mielenterveyttä

19.4.2021

Mielenterveyden järkkymisen riski on ilmeinen, kun lainsäädännön tasolla estetään tai vaikeutetaan ihmisen oikeutta olla oma itsensä, Mielenterveyspoolin korkeakouluharjoittelija Emmi Lundán kirjoittaa.

Kuvakaapppaus oikeusolla.fi-sivustolta. © Viima Äikäs / Surkea
Kuvakaapppaus oikeusolla.fi-sivustolta. © Viima Äikäs / Surkea

Oikeus olla -kansalaisaloite keräsi kahdessa päivässä vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn. 

Kansalaisaloite koskee Suomen puutteellista ja ihmisoikeuksia loukkaavaa translakia. Aloitteessa vaaditaan lain päivittämistä oikeudenmukaiseksi, inhimilliseksi ja kansainvälisiä sopimuksia vastaavaksi.

Mielenterveyspooli päätti viime viikon kokouksessaan tukea kansalaisaloitetta, koska sen tavoitteet vahvistaisivat myös mielenterveyttä.

Sukupuolen juridisen vahvistamisen lakisääteiset perusteet ovat kohtuuttomat 

Nykyinen translaki ei kunnioita itsemääräämisoikeutta ja vaatii kohtuuttomia edellytyksiä, kuten lisääntymiskyvyttömyyden ja usein vaikeasti ja pitkän prosessin kautta saavutettavan lääketieteellisen diagnoosin.

Se jättää myös tyystin huomiotta alle 18-vuotiaat. Muun muassa näihin asioihin kansalaisaloiteen nyt jo yli 60 000 allekirjoittajaa vaativat muutosta. 

Mielenterveyden järkkymisen riski on ilmeinen, kun lainsäädännön tasolla estetään tai vaikeutetaan ihmisen oikeutta olla oma itsensä. Yhteiskunnan rakenteet ja ympäristö vaikuttavat yksilön identiteetin rakentumiseen. 

On epäoikeudenmukaista, että lainsäädäntö luo tällä tavalla tietyt raamit ja ehdot yksilön olemiselle oma itsensä. 

Erityisen haitallista tämä on transsukupuolisille lapsille ja nuorille, joiden identiteetin rakentumisen ympäristö ei aina tue oman sukupuolen vahvistamista. 

Tällöin seurauksena voi olla vakavia mielenterveyden häiriöitä, jotka voivat pahimmassa tapauksessa johtaa jopa itsetuhoisuuteen. 

Nykyisen lainsäädännön vaatimukset kuormittavat mielenterveyttä

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä juridisen sukupuolen vahvistamiseksi on epäinhimillinen, ihmisoikeuksia loukkaava ja sillä voi olla traumatisoivia vaikutuksia. 

Juridisen sukupuolen vahvistamista edeltää nykyään myös vaatimus lääketieteellisestä diagnoosista, joka on vähintään ristiriitainen. 

Transsukupuolisuus ei ole sairaus tai mielenterveyden häiriö, vaan identiteetti, jota tällä hetkellä joutuu kaavamaisesti todistelemaan viranomaisille saadakseen muuttaa omat tietonsa vastaamaan omaa sukupuolta. 

Oikeus olla -aloite vaatii myös poistamaan vaatimuksen puolison suostumuksesta juridisen sukupuolen vahvistamiseksi ja lakkauttamaan rekisterin sukupuoltaan juridisesti korjanneista. 

Nämä nykyiset vaatimukset eivät tue Suomessa korostettua yksilön itsemääräämisoikeutta ja tietoturvaa. 

On ongelmallista, että translain tarkoitus tukea ihmisoikeuksia ei toteudu. Aloitteen esittämät muutosehdotukset on otettava käyttöön mahdollisimman pian, jotta jokaisella olisi mahdollisuus olla oma itsensä. 

Yhteiskunnassamme ei voida lainsäädännölliseltä tasolta lähtien altistaa ihmisiä mielenterveysongelmille.

Oikeus olla -kansalaisaloite pähkinänkuoressa

Oikeus olla -kansalaisaloite pyrkii saamaan Suomeen translain, joka kunnioittaa kaikkien juridista sukupuoltaan korjaavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. 

Hallitusohjelmasta poiketen Oikeus olla -kansalaisaloite vaatii täyttä itsemääräämisoikeutta sekä lasten perus- ja ihmisoikeuksien noudattamista perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Oikeus olla -kansalaisaloite esittää viittä muutosta voimassa olevaan sukupuolen juridista vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön:

  1. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan
  2. Vaatimus lääketieteellisestä diagnoosista poistetaan
  3. Sukupuolen vahvistamisesta tulee ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien kohdalla vahvistamisen esitetään vaativan huoltajan suostumuksen.
  4. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön puolison oikeus estää juridinen korjaus poistetaan
  5. Väestörekisterissä ylläpidetty niin sanottu ”transrekisteri”, eli rekisteri sukupuoltaan juridisesti korjanneista henkilöistä, poistetaan

Oikeus olla -kansalaisaloite ei puutu sukupuolenkorjaukseen mahdollisesti kuuluviin lääketieteellisiin hoitoihin. Aloitteen vireillepanijat katsovat, että näistä tulee säädellä erikseen parhaan saatavilla olevan kansainvälisen tiedon mukaisesti. Aloitteessa esitetään, että lääketieteellinen ja juridinen transitio tulee irrottaa toisistaan.

Oikeus olla -kansalaisaloitteessa esitetty malli toteuttaa perus- ja ihmisoikeuksia hallitusohjelman mukaista uudistusta paremmin. Esitetty porrastettu malli, jolla sukupuolen juridinen vahvistaminen laajennetaan koskettamaan myös alaikäisiä, on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukainen. Sopimus sitoo myös Suomea.

Aloitteen laatijat perustavat näkemyksensä muun muassa YK:n lasten oikeuksien komitean lausuntoihin sekä Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja Lapsiasiavaltuutetun lakimiehen kommentteihin..

Lue lisää aiheesta:

Miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen mielenterveyttä voisi edistää?

Lue artikkeli


Kirjoittaja Emmi Lundán on Mielenterveyspoolin korkeakouluharjoittelija.